Integracyjny charakter miała Zabawa Karnawałowa dla osób niepełnosprawnych zorganizowana jak co roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczowie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Impreza odbyła się 7 lutego 2015 r. Na parkiecie bawiły się dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne – podopieczni PSOUU, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej.

Wśród zaproszonych  gości byli m.in. Wójt Gminy Haczów – Stanisław Jakiel, Ks. Proboszcz Adam Zaremba, Ks. Prałat  - Kazimierz Kaczor, wikariusz Haczowkiej Parafii – Ks. Sławomir Wałczyk, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie – Zofia Foryś, oraz Dyrektorzy i przedstawiciele Domów Pomocy Społecznej w Brzozowie, Krośnie i Iwoniczu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach.

Wszystkich zaproszonych gości oraz uczestników zabawy przywitała wieloletnia  Przewodnicząca Zarządu PSOUU – Pani Urszula Madej, a modlitwę poprowadził Ks. Proboszcz Adam Zaremba. W imprezie uczestniczyło ok. 200 osób.

Udział  we wspólnej zabawie w znacznym stopniu poprawia stan psychiczny i emocjonalny osób niepełnosprawnych, wpływa bardzo pozytywnie na pokonywanie barier między środowiskiem osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz na integrację z lokalnym środowiskiem, daje poczucie solidarności z innymi i poczucia własnej wartości, tak ważnej w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z naszego zaproszenia, a w szczególności osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzicom, że mimo trudności, jakie stawia przed nimi życie, dotarli do nas i uczestniczyli we wspólnej zabawie.

Bożena Szmyd