Angelika Szafran uczennica kl. IIIa Gimnazjum w Haczowie zdobyła w tym roku szkolnym w konkursach kuratoryjnych tytuł laureata z biologii i tytuł finalisty z chemii.

Tytuł laureata konkursu kuratoryjnego z biologii zwalnia uczennicę z przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej, uprawniając ją jednocześnie do otrzymania maksymalnej ilości punktów z tej części egzaminu.

W ubiegłym roku szkolnym Angelika osiągnęła również duży sukces, zajmując III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Religijnym „Wiedzy o Wielkich Polakach”, w nagrodę spędziła część wakacji w Rzymie.

Angelika Szafran jest wzorową uczennicą, osiągającą ze wszystkich przedmiotów szkolnych bardzo dobre i celujące oceny. Średnia jej ocen za I półrocze wyniosła 5,64 i była jednocześnie jedną najwyższych w historii szkoły.

Do konkursu z biologii przygotowała Angelikę pani Dominika Bobola, do konkursu chemicznego pani Anna Rogoz, a w ubiegłym roku sukces w konkursie religijnym osiągnęła dzięki pomocy ks. Sławomira Wałczyka.