10 marca 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie zorganizował dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich  w Jabłonicy Polskiej warsztaty związane ze Świętami Wielkanocnymi. Zajęcia  odbyły się w Domu Ludowym w Jabłonicy Polskiej. Panie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem w nich uczestniczyły. Samodzielnie  wykonywały stroiki , zaprezentowane na wystawie podsumowującej to spotkanie. Warsztaty prowadziła Renata Czerwińska – instruktor z GOKiW w Haczowie.

Maria Rygiel