„Słowa można tłumaczyć na wiele języków, 

ale ich prawdziwa wartość może być wypowiedziana tylko w jednym – ojczystym”

Pod patronatem tych jakże wymownych słów, dnia 18.03.2015r. w Gimnazjum w Zespole Szkół we Wzdowie odbył się konkurs dla gimnazjalistów gminy Haczów o tytuł Mistrza Języka Ojczystego. 14 uczniów z Jasionowa, Jabłonicy Polskiej, Haczowa, Trześniowa i Wzdowa zmierzyło się z testem badającym znajomość poprawnych form językowych, umiejętność zastępowania wyrazów obcych rodzimymi oraz gotowość wprowadzania do języka związków frazeologicznych.

Tytuł Mistrza Języka Ojczystego otrzymała uczennica Gimnazjum we Wzdowie – Urszula Kopczyk. Miejsce drugie zajęła Weronika Bukład z Gimnazjum we Wzdowie, natomiast miejsce trzecie uczennica Gimnazjum w Haczowie – Julia Władyka.

Gratuluję zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom dziękuję za udział w podjętej przeze mnie inicjatywie służącej przede wszystkim uwrażliwianiu młodzieży na szacunek wobec języka ojczystego. Mam nadzieję, że motto konkursu oraz wyrażone przeze mnie przesłanie podczas wręczania dyplomów i nagród  pozostanie w sercach i na językach młodzieży zgromadzonej w ten dzień we wzdowskim gimnazjum, że mistrzem języka jest nie tylko ten, który uzyskał w konkursie ów zaszczytny tytuł, ale jest nim przede wszystkim ten, kto w codziennych relacjach z ludźmi potrafi dbać o bogactwo języka, jego estetykę i czystość głównie przez eliminację panoszących się w nim wulgaryzmów.

Pomysłodawczyni i organizatorka konkursu –
Magdalena Kopczyk