W lutym i marcu br. odbyły się we wszystkich miejscowościach gminy Haczów walne zebrania sprawozdawcze członków OSP, podczas których podsumowano w strażach pożarnych z terenu gminy Haczów miniony rok 2014. Zarządy poszczególnych jednostek przedstawiły ich stan osobowy i majątkowy, a także przedstawiły sprawozdania z dochodów i wydatków w roku 2014. 

Podjete zostały uchwały w sprawie działalności organizacyjno-programowej. Walne zebrania sprawozdawcze członków udzieliły absolutorium, akceptując działania zarządów w ubiegłym roku. Zatwierdzono także plany działalności i finansowe na rok 2015.