W dniu 1 kwietnia odbyło się oficjalne przekazanie Posterunku Policji w Haczowie. Dotychczasowy Kierownik - aspirant sztabowy Piotr Głąb przekazał stanowisko następcy - aspirantowi sztabowemu Waldemarowi Adamczakowi.