W sobotę 19 grudnia 2015r. odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia działalności Spółdzielni Kółek Rolniczych w Haczowie.

Mszą Świętą dziękczynną w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Haczowie rozpoczęły się obchody jubileuszu. Następnie w Domu Strażaka w Haczowie wręczono okolicznościowe odznaczenia i dyplomy. Uroczystość uświetniły występy zespołu Haczowianie, działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Haczowie, a dla zebranych gości przygotowano poczęstunek.

Historia powstania tej organizacji sięga 1 stycznia 1974, kiedy na bazie Kółka Rolniczego w Haczowie oraz Jasionowie zorganizowano Spółdzielnię Kółek Rolniczych. Propozycję tę zaakceptowały również kółka ze Zmiennicy i Turzego Pola, a w 1975 roku dołączyły również kółka we Wzdowie i Trzesniowie. Przez wiele lat wspierała rolników z naszego regionu, udostepniając sprzęt, prowadząc Zakłady Naprawy, Zakład Produkcji Drzewnej, Zakład Krawiecko-Szwalniczy a także prowadząc na gruntach własnych i dzierżawionych uprawy oraz organizując skup. Swoją wieloletnią działalnością SKR wpisał się na stałe w historie naszej gminy. Obecnie SKR w Haczowie jest jedną z około 500 działających spółdzielni rolniczych.

Zdjęcia: A.Józefczyk