Fundacja  Promocji Zdrowia im. dr n. med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego  Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie realizuje projekt pt. „Co  mogę sam dla zdrowia zrobić”. Zadaniem projektu jest uwrażliwienie mieszkańców na sprawy profilaktyki i dbałości  o własne  zdrowie. 

W ramach realizowanego projektu w  budynku Remizy OSP  w  Haczowie  w  dniu 3  lipca 2015 (piątek) od godz. 15:30 odbyły się m.in.; wykłady edukacyjne dotyczące badań profilaktycznych, zachorowalności  na  choroby  nowotworowe,  układu  krążenia oraz  wykonywano bezpłatne badania m.in. PSA dla mężczyzn. 

Program ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na dbałość o własne zdrowie oraz przekonanie, że profilaktyka zdrowotna pozwala na monitorowanie stanu własnego zdrowia, a w przypadku wczesnego wykrycia choroby, szczególnie nowotworowej, daje możliwość szybkiego podjęcia leczenia, a tym samym zwiększa szanse na pokonanie choroby.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego w Brzozowie w ramach realizacji zadania publicznego "Działalność profilaktyczna i edukacyjna, dotycząca zdrowia i jego ochrony".