logo kapital ludzki
logo urzad pracy
logo ue efs

Podsumowanie projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Haczów”

Konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego ”Czas na aktywność w Gminie Haczów” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie w latach 2008-2015

Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej na lata 2007-2013 realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1

W dniu 30 września 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyła się konferencja podsumowującą realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Haczów”.

Udział w konferencji wzięli Wójt Gminy Haczów Pan Stanisław Jakiel, Sekretarz Gminy Pani Anna Musiał, uczestnicy projektu z lat 2013-2015, zespół projektowy oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie.

Głównym celem spotkania było przybliżenie założeń oraz działań, jakie były realizowane w ramach projektu w okresie od 2008r. do 2015roku.

Podczas konferencji został zaprezentowany pokaz multimedialny podsumowujący realizację projektu, który przedstawiła Pani Stanisława Stepek - Kierownik GOPS zarazem pełniąca funkcję Kierownika projektu. Przybliżyła ona zgromadzonym główne informacje dotyczące realizowanego projektu, jego cele, założenia. Ponadto pokrótce opisała zastosowane instrumenty wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników projektu. W prezentacji nie zabrakło również wielu zdjęć, które powodowały uśmiech wśród zgromadzonych na sali beneficjentów.

Łączna wartość projektu w latach 2008-2015 wyniosła 1 046 553,53 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowiło kwotę 936 665,39 zł, wkład własny gminy do projektu 109 888,14 zł. Realizacja projektu była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Konferencja oprócz miłych wspomnień była również okazją do zaprezentowania ogółowi społeczeństwa pracy jaką każdego dnia wykonują pracownicy oraz realizatorzy działań w ramach projektu. Stała się także możliwością pokazania zmagań oraz drogi jaką przemierzają uczestnicy projektu z nadzieją na zmianę samych siebie, otoczenia oraz dążeniu do poprawy warunków życia.

Widząc szanse płynące z pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zadań oraz możliwości udzielania dodatkowego wsparcia swoim klientom, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie w przyszłości będzie czynił starania o dalsze pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.


Materiały z konferencji