W sobotę  05.09.2015r. w Bibliotece w Trześniowie pięknie zabrzmiały fragmenty dzieła Bolesława Prusa czytane w ramach ogólnopolskiej akcji  Narodowego Czytania zainicjowanej przez Prezydenta RP. Uczestnicy mogli zapoznać się,  bądź przypomnieć sobie przebieg procesu sądowego o kradzież lalki wytoczonego przez panią Krzeszowską z „Pamiętnika starego subiekta”. Niezwykła magia „Lalki” przyciągnęła do biblioteki dorosłych, młodzież i dzieci.

Czytanie rozpoczęła nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum w Trześniowie - pani Krystyna Wojtoń, kolejno czytali m. in.:

student – Paweł Kozioł, 

uczennica szkoły średniej – Katarzyna Rymar,

uczennica gimnazjum – Justyna Rymar.

Na zakończenie wspólnego czytania- dzieci, który przyłączyły się do rodzinnej akcji czytania wykonały papierowe lalki – jako upamiętnienie przedsięwzięcia.

Była to już czwarta ogólnopolska akcja, która przyczynia się do promowania czytelnictwa i wielkich dzieł literackich, pozwala na nowo odkryć ich wyjątkowy charakter i aktualność.

Bożena Krępulec