Dnia 3 grudnia, w przeddzień górniczego święta, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Haczowie odbyła się uroczysta akademia poświęcona patronowi szkoły Janowi Wyżykowskiemu, odkrywcy złóż miedzi w Polsce. Przygotowali ją uczniowie klas młodszych pod opieką pań: Jolanty Błaż, Beaty Baran i Marty Soboty. Dzieci w krótkim programie słowno – muzycznym opowiedziały o życiu patrona szkoły i ciężkiej pracy górnika. Jak co roku uczniowie recytowali wierszyki i śpiewali śląskie piosenki.

Tegoroczna Barbórka była wyjątkowa. Nasze zaproszenie przyjęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, którzy przybyli na naszą akademię w galowych strojach górniczych. Bardzo ciekawie i zajmująco młodzi górnicy opowiedzieli legendę o świętej Barbarze oraz o ciężkiej pracy górników i jej znaczeniu w naszym codziennym życiu. Dzieci miały okazję zobaczyć strój górniczy, dowiedzieć się jakie są kolory pióropusza na czapce górniczej i kto ją nosi. Na koniec nie obyło się też bez obowiązkowej, pamiątkowej sesji zdjęciowej.

Tak w naszej szkole uczczono górnicze święto i Dzień Patrona, za co bardzo serdecznie dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie, opiekunce pani Marcie Wojnar oraz uczniom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i poświęcili nam swój czas.