W dniu 2 maja 2015r w Ochotniczej Straży Pożarnej w Haczowie przeprowadzony został uroczysty apel związany z dniem Świętego Floriana - patrona strażaków.

W pierwszej części apelu kompania honorowa jednostki wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczestej Mszy Świetej koncelebrowanej, pod przewodnictwem ks. dziekana Adama Zaremby.

W drugiej części odbyło się spotkanie druhów strażaków z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP dh. Stanisławem Jakielem, który dokonał dekoracji odznakami „Za Wysługę Lat”. Stosownie do uchwały nr 5/2015 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Haczowie z dnia 20.04.2015 roku nadano odznakę „Za Wysługę Lat” niżej wymienionym członkom naszej OSP:

L.p.

Druh

Funkcja

Liczba lat działalności w OSP

Wnioskowana odznaka

1.

Adamczyk Robert

Członek czynny

23

20

2.

Boczar Janusz

Członek czynny

33

30

3.

Ekiert Krzysztof

Członek czynny

23

20

4.

Fil Piotr

Ratownik JOT

20

20

5.

Fil Krzysztof

Ratownik JOT

17

15

6.

Frydrych Jan

Ratownik JOT

44

45

7.

Giermański Krzysztof

Ratownik JOT

10

10

8.

Józefczyk |Jakub

Ratownik JOT

12

10

9.

Kaczkowski Robert

Ratownik JOT

23

20

10.

Kaczkowski Tomasz

Ratownik JOT

21

20

11.

 Ekiert Tadeusz

Czł. honorowy

41

40

12.

Szmyd Zbigniew

Czł. honorowy

47

45

13.

Drelinkiewicz Zdzisław

Czł. honorowy

41

40

14.

Matusz Maciej

Ratownik JOT

18

15

15.

Paradysz Pogdan

Ratownik JOT

20

20

16.

Rajchel Lesław

Członek Zarządu

45

45

17.

Rozenbajgier Jarosław

Ratownik JOT

10

10

18.

Rozenbajgier Mateusz

Ratownik JOT

10

10

19.

Rygiel Andrzej

Ratownik JOT

34

35

20.

Sieniawski Zbigniew

Ratownik JOT

31

30

21.

Sobota Marta

Członek czynny

22

20

22.

Szmyd Robert

Członek czynny

25

25

23.

Szmyd Stanisław

Członek Honorowy

61

60

24.

Kaczkowska Magdalena

Członek czynny

21

20

25.

Klamut Janusz

Ratownik JOT

32

30

26.

Klamut Bogdan

Członek czynny

31

30

27.

Nowak Jan

Ratownik JOT

42

40

28.

Pelczar Michał

Ratownik JOT

5

5

29.

Pelczar Marcin

Ratownik JOT

7

5

30.

Stempek Bartłomiej

Ratownik JOT

5

5

31.

Sieniawska Patrycja

Członek Zarządu

9

10

32.

Sieniawski Mateusz

Ratownik JOT

5

5

33.

Sienawski Szymon

Ratownik JOT

5

5

34.

Szmyd Mariusz

Członek czynny

24

25

35.

Szmyd Rafał

Ratownik JOT

7

5

36.

Tasz Grzegorz

Ratownik JOT

24

25

38.

Tasz Stanisław

Członek Honorowy

41

40

39.

Szmyd Mirosław

Członek czynny

36

35

40.

Ziemiański Marcin

Ratownik JOT

5

5

41.

Wojtuń Tomasz

Ratownik JOT

9

10

42.

Rogoz Wojciech

Ratownik JOT

9

10

43.

Folta Stanisław

Członek czynny

41

40

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka wszystkim druhnom i druhom wraz z rodzinami. Prezes jednostki odczytał  list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który otrzymała jednostka OSP Haczów. Po apelu dla strażaków przygotowano kiełbaskę z grila.

Prezes Zarządu
E. Rozenbajgier


florian

Z okazji Dnia Strażaka przekazujemy wyrazy najwyższego uznania wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo, każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców naszej gminy, a w potrzebie śpieszą z pomocą, narażając własne zdrowie i życie.

Dziękujemy Strażakom za odwagę, profesjonalizm i poświęcenie, jakie wykazują w walce z żywiołem, podejmując niebezpieczne zadania, oraz za niegasnącą gotowość do niesienia pomocy innym.

W tym szczególnym dniu wyrazy szacunku i słowa podziękowania przekazujemy również Seniorom służby pożarniczej, Działaczom i Wychowawcom młodzieży, za ich nieoceniony wkład w rozwój pożarnictwa, a także samej młodzieży, która pod sztandarem św. Floriana zdobywa wiedzę i umiejętności, aby w przyszłości zostać już pełnoprawnymi Strażakami.

Wszystkim ludziom strażackiej służby życzymy satysfakcji z pracy zawodowej i działalności społecznej, spełnienia w życiu prywatnym i realizacji marzeń.

Serdeczne pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności kierujemy również do Rodzin Strażaków oraz Przyjaciół i Sympatyków pożarnictwa, którzy wspierają nas w codziennej straży.

Prezes Zarządu Gminnego OSP RP
Stanisław Jakiel
Wójt Gminy Haczów