W dniu 1 pażdziernika 2015r. odbył się I Gimnazjalny Rajd Rowerowy, w którym udział wzięli zaproszeni uczniowie:

- z Zespołu Szkół z Jabłonicy Polskiej wraz z opiekunem panem Grzegorzem Terleckim,
- z Trześniowa wraz z opiekunem panem Piotrem Śliwką,
- z Malinówki wraz z opiekunkami panią Martą Makiel i panią Elżbietą Buczek,
- ze Wzdowa z opiekunką panią Magdaleną Kopczyk

oraz uczniowie z Gimnazjum z Haczowa z opiekunami panią Justyną Terlecką, panem Sławomirem Pelczarem, księdzem Sławomirem Wałczykiem,panią Jolantą Kaczkowską, panią Anną Błaż, panią Martą Sobotą, panią Dominiką Bobolą, panią Magdaleną Belcik, a także zaproszeni goście:

- Wójt Gminy Haczów pan Stanisław Jakiel,
- kierownik SAPO w Haczowie pani Grażyna Wdowiarz,
- dyrektor Szkoły Podstawowej w Haczowie pan Grzegorz Sobota,
- pan Władysław Ekiert.

Celem rajdu było propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie koleżeńskim oraz zdrowego trybu życia, integracja uczniów Gimnazjum poprzez rekreację, propagowanie zasad ruchu drogowego wśród młodzieży.

Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu rowerowego oraz uczestnictwo w nim uczniów zakazane było współzawodnictwo sportowe. Rajd rowerowy nie był wyścigiem, dlatego rywalizacja była zabroniona.

Gościliśmy również przedstawicieli mediów panią Elżbietę Boroń z Gazety Brzozowskiej oraz pana Andrzeja Józefczyka z Nowego Podkarpacia.

Pani dyrektor Helena Zawada powitała wszystkich uczestników wycieczki rowerowej, następnie policjanci przypomnieli zasady prawidłowego poruszania się po drodze, a pani Justyna Terlecka zasady regulaminu rajdu.

Pilotowani przez policję z Haczowa uczestnicy wyruszyli w drogę. Trasa rajdu wiodła przez Sicinę- Wróblik Szl.- Milczę - Bziankę - Besko, z Beska - powrót do szkoły przez Bziankę. W trakcie wycieczki podziwialiśmy piękne jesienne krajobrazy Gminy Haczów i Beska a także zawarliśmy nowe znajomości z uczniami z innych szkół. Problemy techniczne z naszymi rowerami rozwiązywali pan Jacek Błaż oraz strażacy wraz z prezesem OSP panem Edwardem Rozenbajgierem z Haczowa, którym serdecznie dziękujemy. Natomiast lekarz pan Wacław Frydrych sprawował opiekę medyczną.

Droga minęla bezpiecznie i w miłej atmosferze, a po powrocie czekały pieczone kiełbaski przygotowane przez pana Grzegorza Tasza, szarlotki i owoce ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy Gimnazjum w Haczowie oraz quiz przygotowany przez panią dyrektor Helenę Zawadę.

Uczestnicy Rajdu otrzymali pamiątkowe upominki ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Haczowie, Wójta Gminy Haczów i panią kierownik SAPO.

Serdeczne podziękowania należą się pani Justynie Terleckiej, pomysłodawczyni i organizatorowi wycieczki. Mamy nadzieję, że rajdy rowerowe zagoszczą na dobre w tradycji naszej gminy.