18 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół w Trześniowie odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego z zakresu dziedzictwa kulturowego w regionie połączone z promocją książki „Kapliczki i figury na terenie gminy Haczów”.

Wśród zaproszonych gości byli: Stanisław Jakiel Wójt Gminy Haczów- główny sponsor publikacji, Aneta Majewska Skarbnik Gminy Haczów, Piotr Tasz Przewodniczący Rady Gminy Haczów, Grażyna Wdowiarz Kierownik SAPO, ks. proboszcz Witold Szmyd, Renata Czerwińska instruktor GOKiW w Haczowie, nauczyciele emeryci, przyjaciele szkoły, przedstawiciele mediów: Halina Kościńska Brzozowska Gazeta Powiatowa, Jan Wolak Portal Brzozowiana, rodzice oraz grono pedagogiczne i społeczność szkolna.

Po powitaniu gości przez p. dyr. Alinę Prorok uczniowie kl. III gimnazjum wraz z opiekunem przedstawili krótką historię powstawania kapliczek, a następnie omówili realizację projektu.

Projekt jest wynikiem 2-letniej żmudnej pracy uczniów. Prace projektowe rozpoczęto od zbierania informacji na temat historii i tradycji związanych ze stawianiem przydrożnych kapliczek i figur. W tym celu uczestnicy projektu przeglądali internetowe opracowania, galerie, a także korzystali z dostępnej bibliografii. Następnie wzięli udział w rowerowych wycieczkach do Haczowa, Malinówki, Jabłonicy Polskiej, Wzdowa, Jasionowa, Bukowa i Trześniowa. W trakcie wycieczek szukali przydrożnych kapliczek i fotografowali je. Sporządzali opisy, rozmawiali z mieszkańcami i właścicielami. Wszyscy chętnie i życzliwie udzielali informacji na miarę swoich możliwości.

Na terenie gminy Haczów udało się zlokalizować i opisać 132 kapliczki: 25 kapliczek murowanych, 8 kapliczek domkowych, 18 kapliczek szafkowych na drzewach, budynkach i krzyżach, 27 kapliczek latarniowych i słupowo-latarniowych, 1 kapliczkę słupową przeszkloną, 36 figur, 5 grot, 1 słupowo-wnękową, 6 wieżowych, 3 z kamienia i gliny, 1 z piaskowca, 1 drewnianą. Podzielono je na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje te, które mają 100 i więcej lat, jest ich 53. Druga grupa z XX i XXI w., jest ich 79.

• Buków: 9 kapliczek,
• Jasionów :16 kapliczek,
• Jabłonica Polska: 19 kapliczek,
• Trześniów: 21 kapliczek,
• Wzdów: 12 kapliczek,
• Haczów: 43 kapliczki

Grupa projektowa: Karolina Głąb, Natalia Krupa, Paulina Ryba, Angelika Rymar, Albin Szaro, Paulina Wacek, Wiktoria Wójcik, Andżelika Ziemiańska, opiekun i pomysłodawca Krystyna Wojtoń. Zwieńczeniem projektu jest publikacja książki pt. ”Kapliczki i figury na terenie gminy Haczów”, którą sfinansowali: Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/ Haczów, Usługi Transportowe Józef Wojtoń, Katarzyna i Łukasz Kiszka, Natalia i Łukasz Rugała, Gospodarstwo Rolne Jacek Frydrych oraz Grzegorz Ziemiański, Joanna Ziemiańska, Kazimierz Szul, Janusz Filak, Leszek Duda, Marta Paradysz.