Cała Polska czytała już dzieła A. Mickiewicza, A. Fredry i H. Sienkiewicza. W tym roku przyszedł czas na lekturę ponadczasowej „Lalki” B. Prusa. Czwarta edycja ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo, zwracającej uwagę na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie wspólnej tożsamości zagościła w murach ZS w Jabłonicy Polskiej 7 września br.

Uczniowie klas I – III gimnazjum chętnie zgłębiali treść powieści o płomiennym uczuciu S. Wokulskiego do I. Łęckiej, choć ta książka nie należy jeszcze do ich kanonu lektur.

W sumie szesnaścioro gimnazjalistów stanęło do klasowych szranek o tytuł Mistrza Dykcji, prezentując wzorcowo przygotowany przez siebie fragment dzieła B. Prusa. W klasie I G najlepszym okazał się Szczepan Tomkowicz, w kl. II G – Kamil Krauz, a w kl. III G – Gabriela Gerlach. Jury postanowiło również docenić wyróżnieniami: Karolinę Leśniak, Kacpra Lisowskiego i Adriana Owoca z kl. I G, Kacpra Adamczyka, Marcina Cwynara i Annę Gurgacz z kl. II G oraz Miłosza Tomkowicza z kl. III G.

Warto dodać, że honorowy patronat nad akcją objęła Para Prezydencka – P. Andrzej Duda i P. Agata Kornhauser-Duda. Przesłana zaś przez Kancelarię Prezydencką okolicznościowa pieczęć zostawiła trwały i pamiątkowy ślad w lekturach oraz zeszytach uczestników szkolnej akcji „Narodowe Czytanie”. Ciekawe, co poczytamy w przyszłym roku?

                                                          

Szkolny Organizator „Narodowego Czytania”

Małgorzata Knurek