Dnia 22.05.2015r. w Zespole Szkół w Malinówce odbył się Gminny Konkurs Matematyczny „Młody Bankowiec” dla uczniów szkół podstawowych. Do konkursu przystąpiło po 3 uczniów ze szkół w Jabłonicy Polskiej , Jasionowie, Haczowie, Trześniowie oraz Malinówce.

W czasie 90 minut musieli oni rozwiązać zadania konkursowe, w których obliczali min. saldo rachunku bankowego, stan konta po doliczeniu odsetek, wypełniali przelew bankowy, odczytywali z wykresu cenę akcji firm, a także rozwiązywali krzyżówkę z pojęciami używanymi w bankowości.

Po zakończeniu konkursu wyłoniona spośród przybyłych nauczycieli komisja oceniła prace i przedstawiła zwycięzców konkursu.

Zostali nimi uczniowie:

Podczas pracy komisji konkursowej uczniowie częstowali się drożdżówkami i herbatą oraz zawierali nowe znajomości.

Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy, a pozostali uczniowie - dyplomy uczestnictwa i upominki.

Gratulujemy wszystkim biorącym udział w konkursie, ponieważ wykazali się wiedzą matematyczną wykraczającą poza program szkoły podstawowej. Życzymy dalszej wytrwałej pracy w zgłębianiu tajników wiedzy z zakresu nauk ścisłych.

Pomysłodawcami i organizatorami były: pani Urszula Tesznar i pani Agata Mika