Tegoroczne gminne obchody Święta Niepodległości w Haczowie odbyły się 10. listopada. Tradycyjnie rozpoczęła je uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Kolejnym punktyem programu było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Sługi Bożego Księdza Marcina Tomaki, w miejscu pamięci dla uhonorowania zamordowanych Haczowiaków w Miednoje w 1940r. i pod Pomnikiem Poległych w Haczowie. Przemarsz orszaku złożonego z pocztów sztandarowych z terenu gminy, zaproszonych gości oraz pozostałych uczestników uroczystości poprowadziła orkiestra dęta "Hejnał" z Haczowa pod dyrekcją Szymona Kielara. W tym roku był to szczególnie malowniczy widok. Ponieważ było już po zmroku, uczestnicy marszu nieśli zapalone pochodnie. Dalsza część imprezy odbywała się w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie. 

Narodowe Święto Niepodległości, ustanowione dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów, to najważniejsze święto w naszym kraju dla każdego patrioty. Jest okazją do wspomnienia o pokoleniach, dzięki którym żyjemy w Wolnej Ojczyźnie... Ale to nie tylko historia i wielkie wydarzenia. Dzisiaj Ojczyzna nie wymaga od nas krwawej ofiary, jednak trzeba pamiętać, że patriotyzm to także praca każdego z nas. Wójt Gminy Haczów w swoim przemówieniu mówił właśnie o tych codziennych sprawach: zdobywaniu wiedzy, doskonaleniu się w sporcie, kulturze i sztuce, czyli o tym wszystkim co buduje siłę naszej ojczyzny, której integralną część stanowimy. 

Przy okazji tej uroczystości Wójt Gminy uhonorował nagrodą Panią Krystynę Wojtoń, nauczycielkę z Zespołu Szkół w Trzesniowie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Bardzo trafnie koresponduje to z ideałami współczesnej pracy dla dobra naszej "małej ojczyzny". Pani Krystyna Wojtoń wraz z młodzieżą szkolną zainteresowała się kapliczkami i figurami na terenie naszej gminy, zbierając materiały oraz dokumentację fotograficzną. To bezinteresowne zaangażowanie w ochronę i rozpowszechnienie dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaowocowało w ubiegłym roku, gdyż efekty pracy zostały opublikowane w książce "Kapliczki i figury na terenie gminy Haczów".

Małgorzata Rudnicka - foto: A. Józefczyk
Małgorzata Rudnicka - foto: A. Józefczyk

Po części oficjalnej goście obejrzeli program przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół we Wzdowie. Znakomitym uświetnieniem uroczystości był występ Małgorzaty Rudnickiej z repertuarem pieśni patriotycznych. Małgorzata Rudnicka jest wokalistką i dyrygentką, absolwentką Akademii Muzycznej im F. Chopina w Warszawie oraz Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na wydziale wokalno-aktorskim. Współpracowała z Teatrem Muzycznym w Lublinie; prowadziła zajęcia dydaktyczne w Szkole Muzycznej im. W. Lutosławskiego w Lublinie oraz w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest dyrygentem Chóru Św. Cecylii w Parafii pw. Św. Stanisława BM w Lublinie. Brała udział w licznych kursach, festiwalach oraz konkursach wokalnych.

Akademii towarzyszyła również wystawa twórczości artystycznej Grzegorza Filaka z Jasionowa, autora obrazów olejnych, rzeźb, tablic pamiątkowych z brązu i ciekawych fotografii, którą można oglądać w Sali Tradycji GOKiW w Haczowie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do15:00 do końca grudnia 2015 r.

Korzystając z okazji publikujemy również za zgodą autora - rodzimego poety -  twórczość natchnioną tym szczególnym dniem:

W Wszechświecie jest Ziemia ,na Ziemi jest Polska a w Polsce jest piękna Ziemia Haczowska ! Gdy rano wstajesz już wybudzony... i patrzysz we wszystkie naszej gminy strony - myślisz. Jak cudna jest opatrzność Boska, tak też jest piękna Ziemia Haczowska. Czy to jest Haczów, Trześniów, Jasionów, Wzdów, Malinówka czy też Jabłonica... Każdego turystę i tubylców nasza ziemia zachwyca. Patrzysz na jej oblicze... ono zachwyt w tobie budzi. Mamy góry, niziny, zabytki i bardzo kreatywnych ludzi. Jest przyjazna dla mieszkańców, dla obcych pełna gościnności. Kochajmy naszą Gminę zawsze - nie tylko w Dniu Niepodległoścí ! /StaWoj/

Zdjęcia - E.Parysz
dziekujemy również portalowi ry-sa.pl za zdjęcia z wystawy.