W tym roku Święto Edukacji Narodowej zwane Dniem Nauczyciela było obchodzone szczególnie uroczyście, gdyż społeczność Jasionowa wzbogaciła się o kolejny nowy wspaniały obiekt sportowy - otwarte zostało nowowybudowane boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w jasionowie. Jest to element planu sukcesywnego rozwijania bazy sportowej, który docelowo obejmuje wszystkie miejscowości gminy Haczów.

Historia jego powstania sięga roku 2013. Projekt budowlany został wykonany w roku 2014, a rok później w miesiącach od czerwca do września wykonano roboty budowlane. Całość prac zamknęła się kwotą: 417.694,85 zł, z czego 137,800,00zł. sfinansowane zostało przez Ministerstwo Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, za co serdecznie dziękujemy. Realizacja tego celu nie byłaby możliwa bez współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego i Rady Gminy Haczów. Podziękowania należą się również pani dyrektor Zespołu Szkół w Jasionowie za ogrom pozytywnej energii oraz pracę włożoną w powstanie obiektu, Pani Skarbnik Gminy Haczów oraz pracownikom referatu inwestycji i inicjatyw gospodarczych Urzędu Gminy w Haczowie za zaangażowanie i nadzór nad prowadzeniem prac. Dziękujemy także wykonawcy robót - Panu Franciszkowi Oleszko – właścicielowi firmy FRAN-BUD z Izdebek za fachowe, terminowe i rzetelne wykonawstwo.

Wśród zaproszonych gości w uroczystości udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Wicewojewoda Podkarpacki Grażyna Borek, Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Ludwik Sobol, Radni Rady Gminy Haczów oraz Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel.

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Pan Poseł Bogdan Rzońca, Pani Wicewojewoda Grażyna Borek, Przewodniczący Rady Gminy Haczów Piotr Tasz oraz Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel. Nowowybudowane boisko zostało poświęcone przez Proboszcza Parafii w Jasionowie ks. Władysława Pucię. Dalsza część imprezy odbyła się w sali gimnastyczej, gdzie przybyli goście złożyli gratulację opraz przekazali na ręce Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionowie Beaty Pańko symboliczne upominki. Młodzież przedstawiła program artystyczny z elementami historii, humoru, muzyki, tańca i oczywiście sportu.

W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionowie wielokrotnie podkreślała, że realizacja każdego celu rozpoczyna się od marzeń. Taką właśnie materializację marzeń możemy dzisiaj obejrzeć w postaci nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego, które, miejmy nadzieję, będzie długo i z pożytkiem służyło przede wszystkim dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Trzeba tu również wspomnieć, że to właśnie koszykarska drużyna dziewcząt z gimnazjum w Jasionowie reprezentowała Województwo Podkarpackie w 2015 roku w Lublinie podczas XI finału Ogólnopolskiej Gminazjady.