SUKCESY NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW

W dniu 24 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Malinówce odbyło się ogłoszenie wyników ogólnopolskiej olimpiady wiedzy zintegrowanej OLIMPUSEK przeznaczonej dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Olimpiada ta polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego na poszczególne klasy. Treść sprawdzianu uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno – przyrodniczej i matematycznej. Konkurs ten cieszy się dużą popularnością wśród dzieci z klas I-III i wszedł w tradycję naszej szkoły.

Wśród laureatów znaleźli się następujący uczniowie:

1. klasa pierwsza

Zuzanna Haznar – 8. miejsce

Gabriel Czapor – 9. miejsce

Natalia Śnieżek – 10. miejsce

Kacper Dołęgowski – 10. miejsce

Dominik Reszka – 12. miejsce

Kinga Supel – 13. miejsce

Dawid Boczar – 15. miejsce

2. klasa druga

Emilia Kwolek – 9. miejsce

3. klasa trzecia

Błażej Czuba – 13. miejsce

Konrad Kmiotek – 14. miejsce

Wiktoria Walczak – 15. miejsce

 

Na tle 4835 uczniów z klas pierwszych, 5473 uczniów z klas drugich oraz 4826 uczniów z klas trzecich z całej Polski, uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się bardzo dobrze. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.