Uroczystość otworzył Dyrektor ZS w Jabłonicy Polskiej Pan Grzegorz Terlecki. Następnie uczniów powitała wychowawczyni Lucyna Marecka. Po uroczystościach wstępnych uczniowie zaprezentowali program pod tytułem "Jesteśmy uczniami klasy I". Występy dzieci były oklaskiwane przez rodziców, nauczycieli i uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Po występach Dyrektor szkoły dokonał pasowania uczniów, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Dzieci dostały drobne upominki przygotowane przez Dyrektora, wychowawcę i uczniów klasy II i III. Rodzice przygotowali poczęstunek, a dzieci uczestniczyli w zabawach muzycznych. Na tym uroczystość zakończono.