Realizując założenia Szkolnego Programu Profilaktycznego w Zespole Szkół w Jabłonicy Polskiej przeprowadzono promocję zdrowia i zdrowego odżywiania. Przekazywanie wiedzy o zdrowym odżywianiu i kształtowanie nawyków związanych ze spożywaniem produktów, które warunkują utrzymanie zdrowia są  ważnym zadaniem edukacji zdrowotnej. W ramach tej edukacji klasa III SP przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Programu „Zdrowe – nietrudne”.

Celem Programu jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród uczniów klas 1-3 ze szkół podstawowych na terenie całego kraju oraz, pośrednio, edukacja dorosłych.  Nad realizacją programu w klasie III czuwa Pani Jolanta Pyzia. Zachętą do udziału dzieci w programie był „Konkurs na zdrową kanapkę”. Oceniając przygotowane przez dzieci kanapki wzięto pod uwagę estetykę i higienę ich przygotowania, walory zdrowotne oraz ogólne wrażenie.  Aktywne uczestnictwo całej klasy, duże zaangażowanie oraz efekty tego działania zachęciły dzieci do podejmowania dalszych zadań określonych ogólnopolskim programem „Zdrowe – nietrudne”. Konkurs odbył się przy wsparciu Dyrektora Szkoły. 

Jolanta Pyzia