8 maja 2015 roku na scenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza odbył się XXVII Przegląd Zespołów Tanecznych KACZUCHA 2015 organizowany przez Państwowe Pomaturalne Studium Animatorów i Bibliotekarzy w Krośnie. Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie reprezentowały trzy grupy prowadzone przez Urszulę Marchewkę: Kometa 1 i Kometa 2 oraz zespół Adept z Jasionowa, nad którym patronat sprawuje Stowarzyszenie „Razem dla Jasionowa”. Ci ostatni, grupa Adept – zdobyli wyróżnienie. Na scenie zaprezentowało się kilkadziesiąt zespołów – prawie tysiąc dzieci. Oprócz części konkursowej, na dzieci czekały zabawy, tańce, obiecane kacze pląsy, a w przerwie „biała część” widowiska baletowego „Brzydkie Kaczątko” w wykonaniu grup baletowych działających przy RCKP.

Maria Rygiel – Dyrektor GOKiW w Haczowie