W niedzielę, 27 września 2015 r. w Malinówce odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem z remizy OSP Malinówka do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji strażaków. Po mszy poczty sztandarowe, druhowie i druhny strażacy oraz zaproszeni goście przy akompaniamencie orkiestry dętej "Hejnał" z Haczowa przeszli pod budynek remizy, gdzie odbyła się oficjalna część imprezy. Gości powitał Pan Stanisław Jakiel - Wójt Gminy Haczów oraz jednocześnie Prezes Zarządu OG ZOSP RP w Haczowie. Zaproszeni goście, wśród których byli m.in Pani Alicja Zając - Senator RP, Pan Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP, Nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie oraz Pan Zygmunt  Błaż - Starosta Brzozowski i Pan Piotr Tasz - Przewodniczący Rady Gminy Haczów w swoich przemówieniach podkreślali istotną rolę, jaką dla społeczeństwa odgrywają ochotnicze straże pożarne oraz gratulowali druhom z Malinówki nowego nabytku.

Inwestycja w nowego Peugeota, który zastąpił wysłużonego Żuka opiewa na kwotę 138 tys. zł i nie byłaby możliwa bez wsparcia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w kwocie 50 tys.) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w kwocie 30 tys.). Pozostałą część kwoty Gmina Haczów pokryła z własnego budżetu.

W trakcie uroczystości wręczono również odznaczenia:

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa

- Józef Klamut
- Piotr Reszka
- Adam Szuba
- Piotr Tasz

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa

- Robert Reszka

Wręczono również odznaki:

Strażak Wzorowy 

- dla druhów: Łukasza Czubskiego oraz Marcina Góreckiego

Za wieloletnią służbę:

10 lat - Robert Kielar, Jakub Surmacz, Mariusz Pelczar
15 lat - Bronisław Chrobak, Maciej Prajsnar, Wojciech Reszka, Marian Tasz
20 lat - Miroszław Kielar, Piotr Owoc, Janusz Szuba, Grzegorz Szul, Leszek Śnieżek
25 lat - Grzegorz Gazdowicz, Mariusz Kielar, Józef Klamut, Piotr Reszka, Robert Reszka, Wiesław Szuba
30 lat - Stanisław Gerlach, Krzysztof Rachwał, Marek Gazda, Jan Leczek
35 lat - Jan Górecki, Marian Kielar
40 lat - Bronisław Kielar, Piotr Leczek, jan Reszka, Ryszard Kielar, Jan Kmiotek, Henryk Szuba, Jan Ptak

Młodzież z Zespołu Szkół w Malinówce przygotowała krótki program słowno-muzyczny poświęcony strażakom i ich służbie, a orkiestra dęta "Hejnał" z Haczowa po części oficjalnej zagrała koncert dla mieszkańców Malinówki oraz przybyłych gości. Festyn zakończył występ kapeli "Bo-Boscy".

Życzymy druhom strażakom z OSP Malinówka wieloletniego i bezawaryjnego użytkowania nowego samochodu.