2 grudnia 2015 r. w Hali Sportowej w Sieniawie odbył się Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych pt. „ROZTAŃCZONA BARBÓRKA” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie.

Celem imprezy była popularyzacja różnych form tanecznych, prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych oraz wymiana doświadczeń i pomysłów.

Zespoły zaprezentowały się w trzech kategoriach wiekowych:

- zespoły dziecięce 6-10 lat
- zespoły dziecięce 11- 15 lat
- zespoły młodzieżowe pow. 16 lat

Przegląd cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 300 uczestników. 

Gminę Haczów reprezentowały 3 grupy taneczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie - 2 grupy taneczne z Jasionowa działające pod patronatem Stowarzyszenia „Razem dla Jasionowa”: ADEPT I oraz ADEPT II (kategoria wiekowa 11- 15 lat)- oraz grupa z Haczowa: KOMETA( kategoria wiekowa 6-10 lat). Każdy zespół został przygotowany do występu przez instruktora tańca - Panią Urszulę Marchewkę. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze oraz pamiątkowe dyplomy a najmłodsi złote medale.

Maria Rygiel
Dyr. GOKiW w Haczowie