Chór „Kamerton” działający przy Szkole Podstawowej w Haczowie pod kierownictwem Marty Soboty zdobył SREBRNY KAMERTON w Finale XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży.
Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży to jedna z największych w Polsce imprez dla amatorskich chórów dziecięcych i młodzieżowych.

Finał konkursu odbył się w dniach 23 – 25 października 2015 r. w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.

Konkurs przebiegał w II etapach: I etap to kwalifikacja na podstawie nagrań – odbył się w czerwcu 2015 roku, II etap – przesłuchania finałowe w Bydgoszczy. Po I etapie do finału zakwalifikowano 16 chórów reprezentujących wysoki poziom artystyczny, w tym 9 dziecięcych (do 16 lat).

W jury konkursu zasiedli wybitni znawcy muzyki chóralnej: prof. Elżbieta Wtorkowska z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy– przewodnicząca, prof. Anna Domańska z Akademii Muzycznej w Łodzi, prof. Dariusz Dyczewski z Akademii Sztuki w Szczecinie, Krystyna Stańczak-Pałyga - przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej, Marian Wiśniewski –przedstawiciel Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy.

Nieoficjalne jury konkursu tworzyli dyrygenci chórów niezakwalifikowanych do finału oraz studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod kierownictwem dr Eweliny Boesche - Kopczyńskiej.

Nagrodami w konkursie są KAMERTONY w poszczególnych kategoriach wiekowych, przyznawane na podstawie zdobytych punktów za prezentowane utwory:

I miejsce i ZŁOTY KAMERTON za zdobycie min. 90 pkt., II miejsce i SREBRNY KAMERTON za zdobycie 80-89 pkt., III miejsce i BRĄZOWY KAMERTON za 70-79 pkt.

Chór „Kamerton” z Haczowa zaprezentował a cappella 4 utwory w opracowaniu na dwa i trzy głosy: „Dzisiaj wesele” (z solistką Karoliną Czapor), „Szewiec”, Pieśń wieczorna” i francuski utwór „Vois sur ton chemin” (z solistką Aleksandrą Wojtoń).

SREBRNY KAMERTON zdobyły 42 chórzystki w wieku 8 – 16 lat: Inglot Aleksandra, Fiejdasz Karolina, Kaczor Emilia, Szmyd Maja , Terlecka Emilia, Kaczkowska Karolina, Kuliga Oliwia, Bobola Zuzanna, Ekiert Klaudia, Jurczak Sandra, Rozenbajgier Julia, Tasz Gabriela, Wojtuń Weronika, Bator Magdalena, Boczar Izabela, Fiejdasz Emilia, Kaczor Zuzanna, Kielar Karina, Macyk Michalina, Pelczar Jagoda, Adamczyk Wiktoria, Ekiert Julia, Inglot Marcelina, Ladzińska Justyna, Macyk Marcelina, Macyk Marta, Ziemiańska Anna, Czapor Karolina, Ekiert Aleksandra, Ekiert Barbara, Jakiel Aleksandra, Prajsnar Klaudia, Smoleń Klaudia, Szajna Kornelia, Tabisz Zuzanna, Ziemiańska Agnieszka, Gębuś Marlena, Ekiert Patrycja, Guzik Natalia, Rozenbajgier Natalia, Wojtoń Aleksandra, Ziemiańska Gabriela.

Ogłoszenie wyników odbyło się 25 października 2015r. w Filharmonii Pomorskiej podczas Koncertu Galowego. Poprzedziła go bardzo ciekawa próba z reżyserem koncertu. Koncert Galowy przebiegał w wyjątkowej scenerii, przy wypełnionej do ostatniego miejsca widowni. Był przepięknym spektaklem muzyczno – teatralnym z udziałem chórów, zespołów tanecznych oraz prezentacji filmowych. Chór „Kamerton” zaprezentował podczas niego swoje dwa utwory: „Szewiec” i „Dzisiaj wesele”. Ogłoszenie werdyktu poprzedzone było niesamowitym wydarzeniem – wprowadzeniem flag miejscowości z których pochodziły biorące udział w konkursie chóry. Falująca flaga Gminy Haczów napełniała nasze serca dumą i wycisnęła wiele łez. Następnie na scenę wchodziły kolejno wyczytywane chóry. Przed ogłoszeniem werdyktu wszystkie chóry wykonały wspólnie „Hymn Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella”, „Gaude Mater Polonia”, „Do życia mnie budzi muzyka” i „Hymn Trzeciego Tysiąclecia”. Odczytanie werdyktu było niezwykłym przeżyciem dla chórów i ich dyrygentów.

Pobyt w Bydgoszczy był dla dzieci wspaniałą okazją do prezentacji i porównania swoich umiejętności w zakresie śpiewu chóralnego z innymi chórami, wzbogacenia swoich doświadczeń twórczych, kształtowaniem umiejętności współpracy w grupie i odpowiedzialności zbiorowej, ciekawą ofertą edukacyjną, kulturalną, rozrywkową, wychowawczą i krajoznawczą. Dzieci mogły wystąpić w przepięknej, jednej z czołowych instytucji muzycznych w kraju Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, uczestniczyć w „Pikniku chóralnym” - warsztatach twórczych w Bydgoskim Pałacu Młodzieży oraz uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu kulturalnym – Koncercie Galowym - będąc obserwatorami, aktorami i bohaterami tego wydarzenia. Dla dyrygentów był okazją do wzbogacenia własnego warsztatu pracy w nowe doświadczenia przez obserwację innych chórów, analizę porównawczą, udział w ciekawych warsztatach muzycznych oraz rozmowę z jurorami.

Składamy podziękowania za pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas trzydniowego pobytu w Bydgoszczy paniom: Dominice Boboli, Beacie Baran, Beacie Pelczar i Marzenie Macyk.

Szczególne podziękowania składamy sponsorom, którzy wspomogli nas finansowo, bez których wyjazd do Bydgoszczy nie byłby możliwy: Staroście Brzozowskiemu Panu Zygmuntowi Błażowi, Wójtowi Gminy Haczów Panu Stanisławowi Jakielowi, Podkarpackiemu Bankowi Spółdzielczemu w Sanoku w szczególności Panom Januszowi Matuszowi i Markowi Ekiertowi oraz Radzie Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej w Haczowie na czele z Panią Elżbietą Menet.

Dziękujemy także dyrektorom szkół, którzy pozwolili dzieciom i młodzieży na udział w wyjeździe: Pani Dorocie Kamińskiej dyrektorowi I LO w Brzozowie, Panu Markowi Kubitowi dyrektorowi ZS Nr 5 w Turaszówce oraz Pani Helenie Zawadzie dyrektorowi Gimnazjum w Haczowie.

Grzegorz Sobota