W sobotę 19 grudnia 2015 roku w sali Domu Ludowego w Malinówce na zaproszenie Stowarzyszenia "Lepsze Jutro", którego Prezesem jest Pani Maria Kielar z Malinówki, zebrali się mieszkańcy wsi oraz goście, aby przy wspólnym stole tradycyjnie złożyć sobie życzenia i spożyć przygotowany przez członkinie Stowarzyszenia posiłek.

Pani Urszula Janocha, Wiceprezes Stowarzyszenia, w imieniu organizatorów powitała wszystkich zebranych, a ksiądz proboszcz Kazimierz Surowiec poprowadził wspólną modlitwę.

Na scenie wystąpiły dzieci z Zespołu Szkół w Malinówce z programem jasełkowym, przygotowanym wspólnie z Panią Dyrektor Dorotą Gierlach, która na zakończenie programu zaśpiewała piękną kolędę.

Sołtys, a zarazem Radny Rady Gminy Haczów - Roman Kielar złożył życzenia mieszkańcom Malinówki oraz przybyłym gościom i wszyscy w świątecznej atmosferze wzajemnej życzliwości połamali się opłatkiem, zasiadając do wspólnej Wigilii.

Uroczystość uświetnił występ haczowskiej Orkiestry Dętej "Hejnał" w znakomicie poprowadzonym przez kapelmistrza - Szymona Kielara - koncercie kolęd.

Wśród gości w spotkaniu w Malinówce uczestniczyli również oprócz wymienionych wyżej m.in. Przewodniczący Rady Gminy Haczów Piotr Tasz oraz Sekretarz Gminy Anna Musiał, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie Stanisława Stepek i Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Malinówce Mariusz Rajchel.