Budynek PSOUU w HaczowieBudynek PSOUU w Haczowie
Budynek PSOUU w Haczowie
Na sierpniowej sesji Rada Gminy Haczów podjęła miedzy innymi uchwałę o budowie przy Warsztatach terapii Zajęciowej w Haczowie studni. Dzisiaj z przyjemnością publikujemy podziękowanie za inwestycję, która poprawiła warunki terapii osób uczestniczących w Warsztatach oraz w Dziennym Centrum Aktywności.


Pan
Stanisław Jakiel
Wójt Gminy Haczów

Rada Gminy Haczów

Podziękowanie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczowie składa serdeczne podziękowanie za sfinansowanie wiercenia studni przy budynku Stowarzyszenia w Haczowie – Sicinie.

Nie sposób ocenić, jak cenne jest dla nas Wasze wsparcie. Jesteśmy dumni, że wokół nas jest tyle wrażliwych i oddanych naszym podopiecznym osób i instytucji.

Dzięki takim działaniom i gestom dobrej woli osoby niepełnosprawne mają szansę na normalne życie, co pozwala im wierzyć w sens naszych działań.

Pomoc z Państwa strony zapewniła nam zasoby wody wystarczające do użytkowania budynku, z którego codziennie korzysta ok 65 osób – podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej i Dziennego Centrum Aktywności. Każde dodatkowe środki pozwalają Stowarzyszeniu na sprawniejsze działania w celu zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Dziękując za wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę i wspólne podejmowanie walki o jak najbardziej owocną rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Zarząd PSOUU
Podopieczni WTZ i DCA