W  Urzędzie  Gminy w  Haczowie  rozstrzygnięto  przetarg  nieograniczony  na wykonanie  projektu budowlanego  sieci  wodociągowej  na  terenie  Gminy Haczów, dla wsi Jabłonica Polska  (II etap )  i dla  wsi  Malinówka”. Zakres prac  obejmował   będzie  wykonanie  kompleksowego  projektu  budowlanego   projektu  sieci  wodociągowej  dla  miejscowości Jabłonica Polska  i  Malinówka. Łącznie  z I  etapem  prac  projektowych jaki  rozpoczął  się   latem  ubiegłego  roku  projektowanie  sieci  wodociągowej  obejmuje już   teren całej  Gminy.  Na  podstawie  wykonanych  projektów  budowlanych   możliwe  będzie  złożenie  wniosku  aplikacyjnego  o  środki  finansowe    z   nowej  perspektywy    finansowej  RPO   na  lata 20014 – 2020  o  których  pozyskanie  władze    gminy  będą  zabiegać. 

Piotr Sabat
Kierownik Referatu
Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych w Haczowie