Uczniowie Zespołu Szkół w Jabłonicy Polskiej brali udział w XVI Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Kolędnicy – Wędrownicy” Krasne 2015 pod patronatem Wójta Gminy Krasne i Starosty Powiatu Rzeszowskiego.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 1578 artystów ze 122 placówek z terenu całego województwa podkarpackiego. 

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:

• Justyna Błońska – artysta malarz,
• Paweł Sroka – artysta plastyk i scenograf,
• Aleksander Juszyński – artysta fotografik,
• Lidia Hajduk – sekretarz konkursu.

Komisja Konkursowa przyznała nagrodę główną Miłoszowi Tomkowiczowi z klasy III gimnazjum oraz wyróżnienie Szczepanowi Tomkowiczowi z klasy I gimnazjum.

Bracia wykonali swoje prace w różnych technikach: Miłosz stworzył pracę malarską, a Szczepan przedstawił kolędników w technice rysunkowej posługując się ołówkiem.

Gratulujemy chłopakom sukcesu!

Opiekun artystyczny Barbara Szafran