w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o terminie wyborów  Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów

Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Haczów z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów

obwieszcza się, co następuje:

 

I

Podaje się do publicznej wiadomości, że wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów

odbędą się w  dniu  26  kwietnia  2015r. (niedziela).   

Lokale   wyborcze   czynne będą w godzinach: od 800   do  1700.

II

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do dnia 6 lutego 2015r.

Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o terminie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów. Ogłoszenie kalendarza wyborczego.

do dnia 1 kwietnia 2015r.

Powołanie przez Wójta Gminy Haczów Gminnej Komisji Wyborczej ds. wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Haczowie.

do dnia 3 kwietnia 2015r.

Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Haczów o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów oraz składzie Gminnej Komisji Wyborczej.

do dnia 13 kwietnia 2015r.

do godz. 16.00

Zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich.

do dnia 13 kwietnia 2015r.

Zgłaszanie Wójtowi Gminy kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

do dnia 15 kwietnia 2015r.

Powołanie przez Wójta Gminy Obwodowych Komisji Wyborczych.

do dnia 16 kwietnia 2015r.

Sporządzenie listy kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach.

do dnia 17 kwietnia 2015r.

Podanie do publicznej wiadomości wyborców  zarejestrowanych list kandydatów na Sołtysów i członków rad Sołeckich poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie gminy.

do dnia 17 kwietnia 2015r.

Sporządzenie spisów wyborców.

do dnia 26 kwietnia 2015r.

Przekazanie przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych kart do głosowania, spisów wyborców i pozostałych materiałów wyborczych.

w dniu 26 kwietnia 2015r.

godz. 8 00 – 17 00

Głosowanie.

w dniu 27 kwietnia 2015r.

Podanie do publicznej wiadomości protokołów

z przeprowadzonych wyborów.

Wójt  Gminy
Stanisław  Jakiel