Protokół z wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów

sporządzony w dniu 26 kwietnia 2015 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Haczowie

I. Wybory sołtysów

 1. Wybory sołtysa – sołectwo Haczów

 1) W wyborach zarejestrowano 2 kandydata /kandydatów *)  na sołtysa.

A*). Wyborów nie przeprowadzono z powodu braku zarejestrowanych kandydatów na 

        sołtysa, w związku z czym mandat pozostał nie obsadzony.

B*). Głosowanie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2015r   Na podstawie protokołu głosowania sporządzonego przez Obwodową Komisję Wyborczą w Haczowie stwierdza się, że kandydaci otrzymali  następującą liczbę głosów:

 

Nazwisko i imiona kandydata liczba głosów

1.

Błaż  Ryszard

4

8

5

2.

Wojtuń  Zbigniew

1

6

4

 

2) W związku z tym, iż ...... kandydatów otrzymało równą liczbę głosów Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie postanowiła o przeprowadzeniu losowania w dniu …………………... o godz. ………., którego protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu*).

Na Sołtysa sołectwa Haczów wybrany został  Pan   Błaż Ryszard

                              

2.  Wybory sołtysa – sołectwo Trześniów

1) W wyborach zarejestrowano  2 kandydata /kandydatów *)  na sołtysa.

A*). Wyborów nie przeprowadzono z powodu braku zarejestrowanych kandydatów na 

        sołtysa, w związku z czym mandat pozostał nie obsadzony.

B*). Głosowanie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2015r.  Na podstawie protokołu głosowania sporządzonego przez Obwodową Komisję Wyborczą w Trześniowie stwierdza się, że kandydaci otrzymali  następującą liczbę głosów:

 

Nazwisko i imiona kandydata liczba głosów

1.

Kaczor  Mariola Anna

1

0

3

2.

Wójcik Tadeusz Bronisław

1

8

6

 

2)W związku z tym, iż ...... kandydatów otrzymało równą liczbę głosów Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie postanowiła o przeprowadzeniu losowania w dniu …………………... o godz. ………., którego protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu*).

Na Sołtysa sołectwa Trześniów wybrany  został  Pan  Wójcik Tadeusz Bronisław

 

3.Wybory sołtysa – sołectwo Buków

1) W wyborach zarejestrowano 2   kandydata /kandydatów *)  na sołtysa.

A*). Wyborów nie przeprowadzono z powodu braku zarejestrowanych kandydatów na 

  sołtysa, w związku z czym mandat pozostał nie obsadzony.

B*). Głosowanie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2015r.  Na podstawie protokołu głosowania sporządzonego przez Obwodową Komisję Wyborczą w Bukowie stwierdza się,  że kandydaci otrzymali  następującą liczbę głosów:

 

Nazwisko i imiona kandydata liczba głosów

1.

Jędrzychowska-Kielar Małgorzata Katarzyna

 

7

0

2.

Siudyła Jan Franciszek

 

8

8

 

2)W związku z tym, iż ...... kandydatów otrzymało równą liczbę głosów Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie postanowiła o przeprowadzeniu losowania w dniu …………………... o godz. ………., którego protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu*).

Na Sołtysa sołectwa Buków  wybrany  został  Pan Siudyła Jan Franciszek

                                

4.Wybory sołtysa – sołectwo Jasionów

1) W wyborach zarejestrowano 2  kandydata /kandydatów *)  na sołtysa.

A*). Wyborów nie przeprowadzono z powodu braku zarejestrowanych kandydatów na 

        sołtysa, w związku z czym mandat pozostał nie obsadzony.

B*). Głosowanie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2015r.   Na podstawie protokołu głosowania sporządzonego przez Obwodową Komisję Wyborczą w Jasionowie stwierdza się,  że kandydaci otrzymali  następującą liczbę głosów:

 

Nazwisko i imiona kandydata liczba głosów

1.

Konieczna Edyta

1

4

4

2.

Smoleń Lucjan Bogusław

3

0

3

 

2)W związku z tym, iż ...... kandydatów otrzymało równą liczbę głosów Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie postanowiła o przeprowadzeniu losowania w dniu …………………... o godz. ………., którego protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu*).

Na Sołtysa sołectwa Jasionów  wybrany  został   Pan Smoleń Lucjan Bogusław

 

5.  Wybory sołtysa – sołectwo Wzdów

1) W wyborach zarejestrowano 3  kandydata /kandydatów *)  na sołtysa.

A*). Wyborów nie przeprowadzono z powodu braku zarejestrowanych kandydatów na 

        sołtysa, w związku z czym mandat pozostał nie obsadzony.

B*). Głosowanie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2015r   Na podstawie protokołu głosowania sporządzonego przez Obwodową Komisję Wyborczą we Wzdowie stwierdza się,  że kandydaci otrzymali  następującą liczbę głosów:

 

Nazwisko i imiona kandydata liczba głosów

1.

Gromek Andrzej Józef

2

3

9

2.

Śmietana Przemysław

 

1

6

3.

Ziemiański Adam

 

4

4

 

2)W związku z tym, iż ...... kandydatów otrzymało równą liczbę głosów Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie postanowiła o przeprowadzeniu losowania w dniu …………………... o godz. ………., którego protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu*).

Na Sołtysa sołectwa Wzdów wybrany  został  Pan Gromek Andrzej Józef

                                  

6.  Wybory sołtysa – sołectwo Malinówka

1) W wyborach zarejestrowano 1 kandydata /kandydatów *)  na sołtysa.

A*). Wyborów nie przeprowadzono z powodu braku zarejestrowanych kandydatów na 

        sołtysa, w związku z czym mandat pozostał nie obsadzony.

B*). Głosowanie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2015r   Na podstawie protokołu głosowania sporządzonego przez Obwodową Komisję Wyborczą w Malinówce stwierdza się,  że kandydaci otrzymali  następującą liczbę głosów:

 

Nazwisko i imiona kandydata liczba głosów

1.

Kielar  Roman

2

6

8

 

2)W związku z tym, iż ...... kandydatów otrzymało równą liczbę głosów Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie postanowiła o przeprowadzeniu losowania w dniu …………………... o godz. ………., którego protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu*)

Na Sołtysa sołectwa Malinówka wybrany  został  Pan Kielar Roman

  

7. Wybory sołtysa – sołectwo Jabłonica Polska

1) W wyborach zarejestrowano 1 kandydata /kandydatów *)  na sołtysa.

A*). Wyborów nie przeprowadzono z powodu braku zarejestrowanych kandydatów na 

        sołtysa, w związku z czym mandat pozostał nie obsadzony.

B*). Głosowanie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2015r.  Na podstawie protokołu głosowania sporządzonego przez Obwodową Komisję Wyborczą w Jabłonicy Polskiej stwierdza się,  że kandydaci otrzymali  następującą liczbę głosów:

 

Nazwisko i imiona kandydata liczba głosów

1.

Cwynar  Kazimierz

2

2

0

2)W związku z tym, iż ...... kandydatów otrzymało równą liczbę głosów Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie postanowiła o przeprowadzeniu losowania w dniu …………………... o godz. ………., którego protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu*).

Na Sołtysa sołectwa Jabłonica Polska  wybrany został Pan  Cwynar Kazimierz

 

II. Wybory Członków Rad Sołeckich

 

1.Wybory członków Rady Sołeckiej – sołectwo Haczów

1) W wyborach wybierano 10 członków Rady Sołeckiej.

2) W wyborach zarejestrowano 20 kandydatów  na członków Rady Sołeckiej.

A*). Wyborów nie przeprowadzono z powodu braku zarejestrowanych kandydatów na

członków Rady Sołeckiej, w związku z czym mandaty pozostały nie obsadzone.

B*). Głosowanie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2015r.   Na podstawie protokołu głosowania sporządzonego przez Obwodową Komisję Wyborczą w Haczowie ustala się, że najwięcej głosów otrzymali kolejno:

 

Nazwisko i imiona kandydata                                                                                  liczba głosów

1.

Bilski Krzysztof

2

1

3

2.

Boczar Zbigniew

2

5

8

3.

Boczar Zbigniew Stanisław

2

0

4

4.

Chrobak Mariusz

1

9

2

5.

Cyrulik Stanisław

2

1

5

6.

Dąbrowski Michał

2

8

2

7.

Dutka Adam

1

2

9

8.

Ekiert Stanisław

1

3

8

9.

Jakubczyk Sebastian Seweryn

 

8

1

10.

Kaczkowski Robert

3

1

4

11.

Matusz Edward

3

2

0

12.

Przybyłowski Paweł

 

9

5

13.

Rajchel Lesław Andrzej

2

8

7

14.

Rozenbajgier Edward

2

3

4

15.

Rygiel Andrzej Robert

1

8

1

16.

Sieniawski Zbigniew

2

4

8

17.

Skoczyński Wojciech Paweł

2

6

4

18.

Sobota Marek Tomasz

2

5

9

19.

Szmyd Rafał Sebastian

1

6

9

20.

Ziemiański Leszek Stanisław

3

4

6

 

3) W związku z tym, iż ...... kandydatów otrzymało równą liczbę głosów na pozycji ……….. Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie postanowiła o przeprowadzeniu losowania w dniu ……………... o godz. ………., którego protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu*).

Na członków Rady Sołeckiej  sołectwa  Haczów wybrani zostali:

1.

Boczar Zbigniew

2.

Dąbrowski Michał

3.

Kaczkowski Robert

4.

Matusz Edward

5.

Rajchel Lesław Andrzej

6.

Rozenbajgier Edward

7.

Sieniawski Zbigniew

8.

Skoczyński Wojciech Paweł

9.

Sobota Marek Tomasz

10.

Ziemiański Leszek Stanisław

  W  Radzie Sołeckiej …... mandatów pozostaje nie obsadzonych*).

 

2.Wybory członków Rady Sołeckiej – sołectwo Trześniów

1) W wyborach wybierano 7 członków Rady Sołeckiej.

2) W wyborach zarejestrowano 9 kandydatów  na członków Rady Sołeckiej.

A*). Wyborów nie przeprowadzono z powodu braku zarejestrowanych kandydatów na

członków Rady Sołeckiej, w związku z czym mandaty pozostały nie obsadzone.

B*). Głosowanie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2015r. Na podstawie protokołu głosowania sporządzonego przez Obwodową Komisję Wyborczą w Trześniowie ustala się, że najwięcej głosów otrzymali kolejno:

 

Nazwisko i imiona kandydata                                                                                  liczba głosów

1.

Adamczak Andrzej

1

3

5

2.

Boczar Halina Jadwiga

1

2

2

3.

Bok Tomasz

2

1

2

4.

Buczek Stanisław Wojciech

1

8

8

5.

Kaczor Jan

1

6

5

6.

Kołodziej Wojciech Józef

1

5

8

7.

Madej Marcin Adam

1

7

8

8.

Prorok Ryszard

1

7

4

9.

Wojtuń Maciej

1

9

3

 

3) W związku z tym, iż ...... kandydatów otrzymało równą liczbę głosów na pozycji ……….. Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie postanowiła o przeprowadzeniu losowania w dniu ……………... o godz. ………., którego protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu*).

Na członków Rady Sołeckiej  sołectwa Trześniów wybrani zostali:

1.

Bok Tomasz

2.

Buczek Stanisław Wojciech

3.

Kaczor Jan

4.

Kołodziej Wojciech Józef

5.

Madej Marcin Adam

6.

Prorok Ryszard

7.

Wojtuń Maciej

  W  radzie sołeckiej …... mandatów pozostaje nie obsadzonych*).

 

3.Wybory członków Rady Sołeckiej – sołectwo Buków

1) W wyborach wybierano   5 członków Rady Sołeckiej.

2) W wyborach zarejestrowano 8  kandydatów  na członków Rady Sołeckiej.

A*). Wyborów nie przeprowadzono z powodu braku zarejestrowanych kandydatów na

członków Rady Sołeckiej, w związku z czym mandaty pozostały nie obsadzone.

B*). Głosowanie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2015r. Na podstawie protokołu głosowania sporządzonego przez Obwodową Komisję Wyborczą w Bukowie ustala się, że najwięcej głosów otrzymali kolejno:

 

Nazwisko i imiona kandydata                                                                                  liczba głosów

1.

Adamczak Bogusław

 

8

9

2.

Kielar Mieczysław

 

6

8

3.

Kuzian Tomasz

 

6

4

4.

Orłowska Paulina Maria

 

5

1

5.

Stączek Robert

 

7

4

6.

Szałajko Robert

 

7

3

7.

Szurlej Stefan

 

9

1

8.

Wójcik Helena Józefa

 

6

9

 

3) W związku z tym, iż ...... kandydatów otrzymało równą liczbę głosów na pozycji ……….. Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie postanowiła o przeprowadzeniu losowania w dniu ……………... o godz. ………., którego protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu*).

Na członków Rady Sołeckiej  sołectwa  Buków wybrani zostali:

1.

Adamczak Bogusław

2.

Stączek Robert

3.

Szałajko Robert

4.

Szurlej Stefan

5.

Wójcik Helena Józefa

 

 W  radzie sołeckiej …... mandatów pozostaje nie obsadzonych*).

 

4.Wybory członków Rady Sołeckiej – sołectwo Jasionów

1) W wyborach wybierano 7 członków Rady Sołeckiej.

2) W wyborach zarejestrowano 14  kandydatów  na członków Rady Sołeckiej.

A*). Wyborów nie przeprowadzono z powodu braku zarejestrowanych kandydatów na

członków Rady Sołeckiej, w związku z czym mandaty pozostały nie obsadzone.

B*). Głosowanie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2015r. Na podstawie protokołu głosowania sporządzonego przez Obwodową Komisję Wyborczą w Jasionowie ustala się, że najwięcej głosów otrzymali kolejno:

 

Nazwisko i imiona kandydata                                                                                  liczba głosów

1.

Bąk Wiesław

2

0

9

2.

Bogaczewicz Rafał

2

1

9

3.

Fiedeń Bogusław

1

8

3

4.

Hędrzak Grzegorz Tadeusz

2

2

3

5.

Kasprzycki Sławomir

2

3

5

6.

Konieczny Gabriel Tomasz

1

4

6

7.

Myćka Józef

1

6

8

8.

Najdecki Stanisław Jan

2

2

1

9.

Omachel Elwira Katarzyna

 

9

4

10.

Pelczarski Grzegorz Marek

1

7

5

11.

Rozum Czesław

1

5

3

12.

Rychlicka Krystyna

 

9

8

13.

Smoleń Dorota

2

4

9

14.

Szuba Marian Kazimierz

1

4

1

 

 

3. W związku z tym, iż ...... kandydatów otrzymało równą liczbę głosów na pozycji ……….. Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie postanowiła o przeprowadzeniu losowania w dniu ……………... o godz. ………., którego protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu*).

Na członków Rady Sołeckiej  sołectwa Jasionów wybrani zostali:

1.

Bąk Wiesław

2.

Bogaczewicz Rafał

3.

Fiedeń Bogusław

4.

Hędrzak Grzegorz Tadeusz

5.

Kasprzycki Sławomir

6.

Najdecki Stanisław Jan

7.

Smoleń Dorota

W  radzie sołeckiej …... mandatów pozostaje nie obsadzonych*).

 

5.Wybory członków Rady Sołeckiej – sołectwo Wzdów

1) W wyborach wybierano 7 członków Rady Sołeckiej.

2) W wyborach zarejestrowano 11 kandydatów  na członków Rady Sołeckiej.

A*). Wyborów nie przeprowadzono z powodu braku zarejestrowanych kandydatów na

członków Rady Sołeckiej, w związku z czym mandaty pozostały nie obsadzone.

B*). Głosowanie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2015r. Na podstawie protokołu głosowania sporządzonego przez Obwodową Komisję Wyborczą we Wzdowie  ustala się, że najwięcej głosów otrzymali kolejno:

 

Nazwisko i imiona kandydata                                                                                  liczba głosów

1.

Buczek Jerzy Piotr

1

3

2

2.

Knurek Andrzej

1

3

2

3.

Kopczyk Magdalena Marta

1

6

1

4.

Marański Bogusław

1

9

3

5.

Marański Ludwik Henryk

 

7

2

6.

Rokita Alina Maria

1

8

6

7.

Wajda Mariusz Jacek

1

3

9

8.

Wojtoń Katarzyna

1

8

4

9.

Wojtoń Wojciech Maciej

 

9

6

10.

Żebracki Daniel Artur

1

4

1

11.

Żółkiewicz Marek Wincenty

2

0

4

 

3. W związku z tym, iż ...... kandydatów otrzymało równą liczbę głosów na pozycji ……….. Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie postanowiła o przeprowadzeniu losowania w dniu ……………... o godz. ………., którego protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu*).

Na członków Rady Sołeckiej  sołectwa  Wzdów wybrani zostali:

 

1.

Kopczyk Magdalena Marta

2.

Marański Bogusław

3.

Rokita Alina Maria

4.

Wajda Mariusz Jacek

5.

Wojtoń Katarzyna

6.

Żebracki Daniel Artur

7.

Żółkiewicz Marek Wincenty

 

W  radzie sołeckiej …... mandatów pozostaje nie obsadzonych*).

 

6.Wybory członków Rady Sołeckiej – sołectwo Malinówka

1) W wyborach wybierano 7 członków Rady Sołeckiej..

2) W wyborach zarejestrowano 11 kandydatów  na członków Rady Sołeckiej.

A*). Wyborów nie przeprowadzono z powodu braku zarejestrowanych kandydatów na

członków Rady Sołeckiej, w związku z czym mandaty pozostały nie obsadzone.

B*). Głosowanie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2015r. Na podstawie protokołu głosowania sporządzonego przez Obwodową Komisję Wyborczą w Malinówce ustala się, że najwięcej głosów otrzymali kolejno:

 

Nazwisko i imiona kandydata                                                                                  liczba głosów

1.

Białas Robert Edward

1

9

5

2.

Józefczyk Edward

2

1

1

3.

Kielar Mirosław

1

5

8

4.

Klamut Józef

1

5

8

5.

Kmetko Janusz Andrzej

1

4

3

6.

Kmiotek Adam

1

3

9

7.

Kuźnar Ryszard

1

5

6

8.

Leczek Jan

1

4

3

9.

Ostrowski Zbigniew Alfred

1

0

8

10.

Siedlecki Damian

 

9

5

11.

Szuba Krzysztof Józef

1

4

2

 

3) W związku z tym, iż ...... kandydatów otrzymało równą liczbę głosów na pozycji ……….. Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie postanowiła o przeprowadzeniu losowania w dniu ……………... o godz. ………., którego protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu*).

 

Na członków Rady Sołeckiej  sołectwa  Malinówka wybrani zostali:

1.

Białas Robert Edward

2.

Józefczyk Edward

3.

Kielar Mirosław

4.

Klamut Józef

5.

Kmetko Janusz Andrzej

6.

Kuźnar Ryszard

7.

Leczek Jan

 

W  radzie sołeckiej …... mandatów pozostaje nie obsadzonych*).

7.Wybory członków Rady Sołeckiej – sołectwo Jabłonica Polska

1) W wyborach wybierano 7 członków Rady Sołeckiej..

2) W wyborach zarejestrowano 7  kandydatów  na członków Rady Sołeckiej.

A*). Wyborów nie przeprowadzono z powodu braku zarejestrowanych kandydatów na

członków Rady Sołeckiej, w związku z czym mandaty pozostały nie obsadzone.

B*). Głosowanie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2015r. Na podstawie protokołu głosowania sporządzonego przez Obwodową Komisję Wyborczą w Jabłonicy Polskiej ustala się, że najwięcej głosów otrzymali kolejno:

 

Nazwisko i imiona kandydata                                                                                  liczba głosów

1.

Inglot Józef

1

5

2

2.

Józefczyk Zbigniew Józef

1

6

7

3.

Kielar Ryszard Marian

1

1

8

4.

Majcher Sławomir Andrzej

1

3

2

5.

Mrozek Adam

1

4

2

6.

Stapiński Tadeusz Edward

1

3

2

7.

Szmyd Zbigniew Jan

1

1

4

 

3) W związku z tym, iż ...... kandydatów otrzymało równą liczbę głosów na pozycji ……….. Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie postanowiła o przeprowadzeniu losowania w dniu ……………... o godz. ………., którego protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu*).

Na członków Rady Sołeckiej  sołectwa Jabłonica Polska wybrani zostali:

1.

Inglot Józef

2.

Józefczyk Zbigniew Józef

3.

Kielar Ryszard Marian

4.

Majcher Sławomir Andrzej

5.

Mrozek Adam

6.

Stapiński Tadeusz Edward

7.

Szmyd Zbigniew Jan

 

W  radzie sołeckiej …... mandatów pozostaje nie obsadzonych*).

 

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli członkowie Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie:

 

1. Musiał Anna                    -  przewodnicząca                                    ..............................

2. Stanisława Stepek            - zastępca przewodniczącej                     ................................

3. Domaradzka Helena          - członek                                                ................................

 

(pieczęć gminnej komisji wyborczej)