Sprawdzian po szkole podstawowej został przeprowadzony 1 kwietnia 2015r. 

Sprawdzian składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Część 1. zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut. W niektórych zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź, a w innych – samodzielnie ją formułowali, np. pisali opowiadanie albo zapisywali rozwiązanie zadań z matematyki.

Część 2. zawierała zadania z języka obcego nowożytnego. Był to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut. We wszystkich zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź.

W Gminie Haczów do sprawdzianu przystąpiło 106 uczniów z sześciu szkół podstawowych. Średnie wyniki procentowe jakie osiągnęli szóstoklasiści z Gminy Haczów są najwyższe w powiecie brzozowskim i wyniosły 70,47%.

Najwyższy wynik w powiecie uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej w Haczowie – średnia 79,80%: stanin 9-ty w 9-cio stopniowej skali. Wysoki wynik uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej w Jasionowie średnia 76,4%: stanin 8, trzecie miejsce w powiecie.

Tabela wyników sprawdzianu w gminie Haczów (źródło OKE)

NAZWA SZKOŁY

Liczba uczniów

Procent uczniów
z zaświadczeniami
o dysleksji

Średni wynik ogółem w procentach

Sprawdzian
stanin

Średni wynik z języka polskiego w procentach

Średni wynik z matematyki
 w procentach

Język angielski
liczba piszących

Średni wynik z języka
angielskiego
w procentach

Język angielski
stanin

Szkoła Podstawowa im. Jana Wyżykowskiego w Haczowie

41

32%

79,8

9

78,4

81,2

41

82,7

7

Szkoła Podstawowa we Wzdowie

11

9%

62,7

4

68,8

56,4

11

75,2

5

Szkoła Podstawowa w Jasionowie

15

7%

76,4

8

77,1

75,7

15

70,2

4

Szkoła Podstawowa im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Trześniowie

16

6%

73,5

7

79,2

67,5

16

77,8

5

Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Jabłonicy Polskiej

9

11%

67,5

6

76,2

58,3

9

66,4

3

Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Malinówce

14

7%

62,9

4

69,7

55,7

14

69,8

4

wyniki sprawdzianu

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r.

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W roku szkolnym 2014/2015 do egzaminu gimnazjalnego w Gminie Haczów przystąpiło 122 uczniów z sześciu gimnazjów. Ze średnimi wynikami mieszczącymi się w pierwszej dziesiątce najlepszych gimnazjów powiatu znalazły się aż 4 gimnazja z gminy Haczów tj.: Gimnazjum w Haczowie, Gimnazjum w Trześniowie, Gimnazjum w Jabłonicy Polskiej i Gimnazjum w Malinówce.

Wyniki jakie uzyskały szkoły z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego w 9-cio stopniowej skali staninowej kształtują się następująco:

wyniki egzaminu gimnazjalnego

Tabela wyników egzaminu w gminie Haczów (źródło OKE)

Nazwa szkoły

 Liczba piszących

 Procent uczniów
 z zaświadczeniami o dysleksji

Część humanistyczna

Część matematycano-przyrodnicza

 Język polski (%)

 Język polski - stanin

 Historia i WOS (%)

 Historia i WOS - stanin

 Matematyka (%)

 Matematyka - stanin

 Przedmioty przyrodnicze (%)

 Przedmioty przyrodnicze -  stanin

Gimnazjum w Haczowie

43

20,9%

69,8

8

71,6

8

62,5

8

55,1

7

Gimnazjum w Malinówce przy Zespole Szkół w Malinówce

11

9,1%

69,3

7

66,2

6

65,8

8

53,2

7

Publiczne Gimnazjum we Wzdowie

18

5,6%

59,7

5

62,5

5

46,9

5

49,6

6

Publiczne Gimnazjum w Jabłonicy Polskiej

11

27,3%

73,3

8

65,6

6

57,1

7

59,4

8

Publiczne Gimnazjum w Trześniowie

25

8,0%

65,4

6

65,1

6

63,6

8

60,9

8

Gimnazjum w Jasionowie

14

7,1%

69,2

7

64,1

5

57,9

7

50,8

6

Nazwa szkoły

Język angielski

Język niemiecki

 Liczba - poziom podstawowy

 Poziom podstawowy (%)

 Poziom podstawowy - stanin

 Liczba - poziom rozszerzony

 Poziom rozszerzony (%)

 Liczba - poziom podstawowy

 Poziom podstawowy (%)

 Poziom podstawowy - stanin

 Liczba - poziom rozszerzony

 Poziom rozszerzony (%)

Gimnazjum w Haczowie

41

68,7

6

41

45,5

2

51,3

4

 

 

Gimnazjum w Malinówce przy Zespole Szkół w Malinówce

10

61,5

5

9

43,1

1

47,5

4

 

 

Publiczne Gimnazjum we Wzdowie

16

53,6

3

16

36,4

2

48,8

4

 

 

Publiczne Gimnazjum w Jabłonicy Polskiej

11

64,1

5

11

45,9

 

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum w Trześniowie

20

65,4

5

20

39,3

5

66,5

7

 

 

Gimnazjum w Jasionowie

13

52,7

3

13

34,8

1

42,5

2