Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w Ognisku Muzycznym działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie

24 czerwca 2015 roku w Sali Tradycji Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w Ognisku Muzycznym.  Zgromadzona publiczność, wśród której znalazły się rodziny i przyjaciele młodych wykonawców, mogła podziwiać występy  dzieci i młodzieży uczęszczającej do Ogniska.
O godzinie 16.30 salę wypełniły dźwięki znanych melodii zagranych na gitarze, keyboardzie i saksofonie. W roku szkolnym 2014/2015 w Ognisku Muzycznym zajęcia nauki gry na keyboardzie i na saksofonie prowadzili nauczyciele muzyki z Państwowej Szkoły Muzycznej w Krośnie Tadeusz Rymarz i Michał Rymarz, a gry na gitarze nauczał Kamil Kielar. Przed publicznością zaprezentowało się dwudziestu pięciu wykonawców, z czego piętnastu uczniów zagrało na keyboardzie, dziesięć na gitarze i jedna na saksofonie.
Był to popołudnie pełne miłych i przyjemnych wrażeń muzycznych, ale i pożegnań, bo sześcioro uczniów zakończyło naukę gry w ognisku, otrzymując tym samym dyplom ukończenia Ogniska Muzycznego. Zgromadzona publiczność była zachwycona, a duma z młodych artystów rozpierała nie tylko rodziców, ale i nauczycieli. 
Maria Rygiel – dyrektor GOKiW