W dniu 14 października 2015 r. na obiekcie sportowym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie odbył się turniej sportowy organizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie. Turniej współfinansowany był przez Gminę Miasto Krosno w ramach zadania – Promocja zdrowego stylu życia – „Prowadzenie zajęć prozdrowotnych – Sto lat w zdrowiu”. W turnieju brało udział sześć drużyn: Środowiskowy Dom Samopomocy Potok, WTZ Krosno, WTZ Haczów, WTZ Rymanów, WTZ Stara Wieś oraz Zakład Aktywności Zawodowej Krosno II.

W ramach turnieju przeprowadzono mini rozgrywki piłki nożnej, a w przerwach miedzy meczami rozegrano grupowe i indywidualne gry i zabawy sportowe: przeciąganie liny, bieg z przeszkodami, slalom z piłką, skok w dal i „taczki”.

Drużyna Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie w składzie:

1. Janusz Szałankiewicz
2. Sławomir Rec
3. Łukasz Pelc
4. Przemysław Szafran
5. Wojciech Zajdel
6. Krzysztof Szmyd
7. Adrian Tutak

prowadzona przez fizjoterapeutę – Alicję Naczas zajęła 4 miejsce, a bramkarz naszej drużyny – Janusz Szałankiewicz został wyróżniony statuetką dla najlepszego zawodnika turnieju.

Sport jest wszechstronnym rodzajem pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, z którymi musi się zmierzyć osoba niepełnosprawna fizycznie jak i psychicznie. Kontakt ze sportem pomaga w kształtowaniu umiejętności współpracy z innymi, daje poczucie solidarności w wysiłku i wspólnej odpowiedzialności za realizację wyznaczonego celu. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zadaniach takich jak zawody sportowe uatrakcyjnia codzienną terapię w ośrodkach, sprzyja zwiększaniu zaradności życiowej i rozwija umiejętności  niezbędne do samodzielnego funkcjonowania.

Bożena Szmyd