Z okazji obchodzonej w tym roku 1050. rocznicy Chrztu Polski zorganizowany został ogólnopolski cykl wydarzeń związanych tematycznie z tym historycznym wydarzeniem.
W te wydarzenia wpisała się sesja naukowa p.t. "Od św. Wojciecha do  bł. Jerzego Popiełuszki. Polscy męczennicy", która odbyła się w Haczowie 17 sierpnia 2016 r.
Wykłady poprzedziła Msza św. w kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Michała Archanioła w Haczowie, po której goscie udali się do domu parafialnego, gdzie prelekcje wygłosili kolejno:
Prof. dr hab. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski): Biskup Kołobrzeskiej Soli Reinbern i jego „nieosolony” lud. Z dziejów misji chrystianizacyjnej u progu drugiego tysiąclecia.
Ks. Stanisław Małkowski: Ks. Jerzy jako patron i orędownik.
Zbigniew Branach: Zamach na Jana Pawła II – znaki Opatrzności Bożej.
Dr Mateusz Szpytma: Męczennicy z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani za pomoc Żydom.

Wieczorem w Kolegiacie Brzozowskiej zespół wokalno-instrumentalny, który uczestniczył również w tegorocznych Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, wystąpił z koncertem "ŚDM Kraków 2016. Muzyczne wspomnienia"
zaproszenie 3