Pierwsze na ziemiach polskich koło gospodyń wiejskich założyła w 1877 roku we wsi Janisławice działaczka socjalistyczna Filipina Płaskowicka, aczkolwiek podobna organizacja pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń” działała już od 1866 roku we wsi Piaseczno na Pomorzu Gdańskim....

(Wikipedia)

Spotkania wiejskich gospodyń, dzielenie się doświadczeniami, pomysłami, wspólne kultywowanie tradycji oraz oczywiście sztuki kulinarnej cieszy się już oficjalnie 150-letnią historią, jednak nieformalnie takie spotkania odbywały się chyba od zawsze... Znakomitą okazją do uczczenia tej "okrągłej" rocznicy był tegoroczny "Dzień Kobiet". Członkinie Koła Kobiet "Macierzanka" przygotowały w sali domu ludowego w Jabłonicy Polskiej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Haczowie oraz Zespołem Szkół w Jabłonicy Polskiej spotkanie pod hasłem "Pamięć i kontynuacja".

Spotkanie odbywało się w uroczystej oprawie. Nie brakowało Życzeń, kwiatów, ale też i znakomitych wypieków członkiń "Macierzanki". Artystyczną stroną spotkania zajęły się dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Jabłonicy Polskiej.

Dominik Kaszuba