W dniu 29 kwietnia 2016 roku  społeczność  Szkoły Podstawowej w Haczowie  uczestniczyła w akademii  poświęconej 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja. Uroczystość, zgodnie z ceremoniałem szkoły, w obecności pocztu sztandarowego, rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego – „ Mazurka Dąbrowskiego”. W programie słowno – muzycznym przygotowanym przez dzieci pod kierunkiem pań: Lucyny Węgrzyn, Marzeny Foryt, Wandy Szuber, Marty Soboty i Danuty Pelc  dzieci przypomniały znaczenie barw narodowych oraz okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na scenie pojawili się mali aktorzy odgrywający role bohaterów wydarzeń z  maja 1791 roku, którzy ukazali jak  przebiegały  obrady Sejmu Czteroletniego i  jakie były jego główne postanowienia.  Była  to wspaniała poglądowa lekcja historii i patriotyzmu, a równocześnie pokaz talentu i umiejętności aktorsko - wokalnych uczniów oraz wspaniała uczta estetycznych wrażeń.

Po akademii  dyrektor wręczył uczennicy klasy VI b – Michalinie Macyk  zaświadczenia wydane przez Podkarpackiego Kuratora  Oświaty w Rzeszowie potwierdzające  zdobycie  przez nią w roku szkolnym 2015/2016 dwóch tytułów: finalisty konkursu z języka polskiego  pod opieką pani Lucyny Węgrzyn oraz finalisty konkursu z historii  pod kierunkiem pani Marzeny Foryt.

W imieniu całej szkoły złożył gratulacje uczennicy, nauczycielom przygotowującym ją do konkursu oraz rodzicom.