W niedzielę 11 września 2016 zorganizowane zostały w Malinówce uroczyste obchody rocznicowe.

Druhowie strażacy prowadzeni przez orkiestrę dętą "Hejnał" z Haczowa przemaszerowali spod remizy do koscioła parafialnego, gdzie odbyła się msza święta w intencji jednostki OSP w Malinówce.

Po mszy świętej rozpoczęła się oficjalna część imprezy. Na wstępie zapoznaliśmy się z 80-letnią historią pożarnictwa w Malinówce. Jednostka OSP nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego, jednak czynnie uczestniczy w zdarzeniach na terenie gminy i powiatu. Zrzesza ok. 60 członków czynnych.

W tej uroczystej oprawie jubileuszowej wręczono również Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

GÓRECKI Jan s. Michała
KIELAR Marian s. Czesława

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

SZUL Grzegorz s. Alfreda

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

GERLACH Stanisław s. Pawła
KIELAR Mateusz s. Adama
KIELAR Witold s. Jerzego
PRAJSNAR Maciej s. Mariana
SZUBA Krzysztof s. Henryka

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymał RAJCHEL Robert s. Alfreda. Wręczono również odznaczenia za wysługę lat i pamiątkowe statuetki za długoletnią ofiarną służbę i duży wkład w umacnianie i kontynuowanie strażackich tradycji jednostki.

Na zakończenie części oficjalnej zaproszeni goście wystąpili z życzeniami i gratulacjami dla druhów strażaków. Z krótkim koncertem wystąpiła orkiestra dęta "Hejnał", a program artystyczny przygotowały dzieci ze szkoły w Malinówce.