Dzieci z naszej szkoły kontynuując piękną tradycję przedstawień bożonarodzeniowych wystawiły sztukę pt. „ A oni Cię nie poznają”. Zgromadzeni w sali gimnastycznej uczniowie,  nauczyciele i pracownicy szkoły mogli przeżyć historię narodzin Jezusa sprzed dwóch tysięcy lat. Małe Dzieciątko przywitali pastuszkowie, aniołowie i królowie. Przedstawieniu towarzyszyły piękne kolędy wykonywane przez małych artystów i społeczność szkolną.

Całość przedstawienia została przygotowana pod kierunkiem pani Jolanty Cwynar – Kiełbasy, pani Jolanty Błaż i księdza Grzegorza Urbana.

Na zakończenie uroczystości pan dyrektor Grzegorz Sobota złożył całej społeczności uczniowskiej i nauczycielom świąteczne życzenia.