Długie, grudniowe wieczory sprzyjają pochyleniu się nad ciekawą książką. Dlatego też właśnie w tym miesiącu w ZS Wzdów przeprowadzono kilka powiązanych ze sobą działań proczytelniczych. 

Pierwszym z nich było zorganizowanie i rozstrzygnięcie międzyklasowego konkursu na plakat zachęcający do czytania. Zwyciężyła Amelia Leśniak – uczennica klasy IV, II miejsce zajęła praca Katarzyny Magusiak i Weroniki Lelek, natomiast III miejsce przyznano Darii Krynickiej –  organizatorki  – p. M. Kopczyk i p. S. Lutecka gratulują ciekawych pomysłów.

Kolejnym przedsięwzięciem było opracowanie i rozprowadzenie wśród rodziców ulotek pt. „ Czytam i wiem. Doceńmy wartość czytania.”  Przypominały one o ogromnej wadze czytania, podając 7 jego pozytywnych skutków.  Zachęcały też  do wspólnych chwil spędzonych wraz z dzieckiem nad książką w myśl słów polskiego pisarza: „  Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie –
w każdym razie wygra.”

Zwieńczeniem grudniowej akcji bibliotecznej było przeprowadzenie wśród uczniów akcji: „ Przygarnij książkę na święta”. Działanie to, nawiązujące do staropolskiej tradycji wigilijnej nakazującej przygarnięcie pod dach bezdomnego, spotkało się z niezwykle żywym i życzliwym przyjęciem uczniów. Było ono tym atrakcyjniejsze, że zbiegło się z  wprowadzeniem do biblioteki szkolnej wielu ciekawych książek zakupionych w ramach programu „ Książki naszych marzeń”. Dodatkowo możliwości biblioteki wspomogła  Filia Biblioteki Publicznej we Wzdowie, przekazując w depozyt kilkadziesiąt książek dla młodzieży, które również „ zostały chętnie przygarnięte” przez uczniów naszej szkoły. Organizatorka akcji – M. Kopczyk wyraża nadzieję, że podjęte działania pomogą dzieciom i młodzieży odkryć nieocenioną wartość książki.                                        

 M. Kopczyk