W  dniach 12 i 13 maja 2016 roku zorganizowane zostały, ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum. Prowadzili je trenerzy programu „Archipelag Skarbów” z Instytutu Profilaktyki  Zintegrowanej. Wykorzystali oni wiele różnorodnych metod pracy z grupą. Były to udźwiękowione prezentacje multimedialne, krótkie filmiki i muzyka. Uczniowie chętnie brali udział w ćwiczeniach, nagradzani nie tylko brawami, ale także prezentami. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów zmieniły grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest osiągnięcie szczęścia, trwała miłość oraz realizacja własnych pasji i marzeń.

W pierwszym dniu uczniowie „odwiedzili” trzy wyspy: Szczęścia, Gwiazdy i Dżungli. Wyspa Szczęścia dała im do zrozumienia, że największym skarbem jest prawdziwa miłość. Na kolejnej dowiedzieli się, że aby być naprawdę szczęśliwym, trzeba zostać gwiazdą. Ale nie celebrytą z pierwszych stron gazet. Trzeba być gwiazdą, której ramiona składają się ze sfery cielesnej, uczuciowej, duchowej, więzi z innymi ludźmi i rozumu. Tego ostatniego należy używać do podejmowania wszelkich decyzji życiowych. Wreszcie podróż po Wyspie Dżungli pokazała, że w każdym z nas drzemią trzy tygrysy: gniewu i złości, zakochania i seksualności. Trzeba je tak oswoić, aby przejąć nad nimi władzę. Będzie to  jednak niemożliwe, gdy w życiu pojawi się alkohol i narkotyki.

Drugi dzień zajęć upłynął pod znakiem koloru niebieskiego, symbolizującego rozum i sferę duchową człowieka. Konkurs na najbardziej niebieskiego ucznia wygrał Maksymilian Działowy. Młodzież odwiedziła kolejno trzy wyspy: Seksu, Przewodników i Mocy. Na pierwszej z nich uczniowie dowiedzieli się jak poważne są konsekwencje wczesnych kontaktów seksualnych – od skutków emocjonalnych, poprzez te związane z trudnościami w budowaniem przyszłych związków, aż po zagrożenia dla zdrowia. Pobyt na Wyspie Przewodników miał za zadanie umocnić w uczniach przekonanie, że najważniejsi przewodnicy, od których mogą się wiele nauczyć, są wokół nich. Trenerzy zachęcali ich, aby nie brali przykładu ze stylu życia celebrytów, lansowanego przez media. Zaprezentowano jednak wywiady ze znanymi osobami (np. Tomaszem Adamkiem, Sławomirem Szmalem, Jasiem Melą), dla których rodzina, miłość i pasja są najważniejsze. Na Wyspie Mocy młodzież uczyła się asertywności w sytuacjach, gdy rówieśnicy będą wywierać na nich negatywną presję oraz poznała prawo lejka. Polega ono na tym, że młody człowiek powinien ze wszystkich możliwości, które daje mu świat, wybierać te, które są dla niego dobre. Z niektórymi sprawami powinien poczekać, aby bardziej je docenić i więcej mieć.

Spotkanie zakończył festiwal twórczości. Jedenastu uczniów zaprezentowało wykonane przez siebie z dnia na dzień prace na wybrane tematy poruszane w czasie zajęć. Spośród nich wyróżnione zostały dwa plakaty: Alicji Błaż „Obwód miłości” oraz Wiktorii Szkółki dotyczący traktowania kobiet, praca Damiana Ostrowskiego „Wzór na miłość”, Marcin Makowski i Hubert Fiedeń odczytali swoje wiersze, Klaudia Prajsnar wykonała koszulkę z napisem „Oswój swojego tygrysa”, Marlena Gębuś prezentację na temat miłości. Wspaniałe teksty literackie i prace plastyczne przedstawili też Gabriela Gerlach, Natalia Nehir, Łukasz Prejsnar i Karol Sznajder.

Dopełnieniem programu były  spotkania z rodzicami gimnazjalistów w każdej z gminnych szkół,  oraz jedno wspólne spotkanie z gronami pedagogicznymi w Haczowie.

Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wszystkim uczestnikom programu dziękujemy za udział i zaangażowanie.