Dnia 09. 02. 2016r. odbyło się w naszej szkole spotkanie młodzieży z przedstawicielami Powiatowej Straży Pożarnej w Brzozowie: panem starszym kapitanem Bogdanem Biedką i prezesem Powiatowego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, a także prezesem OSP w Haczowie panem  Edwardem Rozenbajgierem oraz z przedstawicielami posterunku policji w Haczowie: panem sierżantem Adamem Bąkiem i starszym aspirantem Markiem Kaczorem.

Spotkanie dotyczyło bezpiecznych zachowań w czasie wypoczynku zimowego.

Podczas prelekcji zwrócono uwagę na zagrożenia oraz konsekwencje wynikające z podejmowania ryzykownych i nieodpowiedzialnych zachowań, a więc na:

- palenie papierosów,
- zażywanie dopalaczy,
- niszczenie mienia,
- stalkingu,
a także odpowiedzialność na karną nieletnich.

Pracownicy straży pożarnej uzmysłowili  młodzieży jakie zachowania mogą doprowadzić do wybuchu pożaru oraz w jaki sposób należy zachować się podczas pożaru i jak w bezpieczny sposób  prowadzić ewakuację.

Na zakończenie spotkania pani dyrektor Helena Zawada w obecności całej społeczności gimnazjalnej podziękowała prelegentom za przeprowadzone zajęcia.