W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie a także z myślą o mogących wystąpić zagrożeniach na jego terenie, Komendant  Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Brzozowie  zalecił  przeprowadzenie ćwiczeń z udziałem jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W dniu 11 marca 2016r. wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Haczowie zostały przeprowadzone ćwiczenia w których uczestniczyły:  Jednostka Ratowniczo Gaśnicza z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Brzozowa oraz jednostki KSRG z OSP Haczów oraz OSP Trześniów.

Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP st.kpt. Bogdan Biedka przygotował założenia operacyjne w obiekcie GOKiW. Jednostka OSP Haczów zaalarmowana przez Powiatowe Stanowisko Kierowania została skierowana na teren zagrożonego obiektu. Po przyjeździe i rozpoznaniu sytuacji przeprowadzonej przez dowódcę dh. Rafała Szmyda podjęto decyzją o wysłaniu dodatkowych sił i środków. Powiatowe Stanowisko Kierowania skierowało na teren ćwiczeń jednostkę JRG PSP Brzozów oraz OSP KSRG Trześniów.

Założeniem taktycznym zostały objęte – pożar kotłowni, ewakuacja osoby z terenu kotłowni oraz osoby z pomieszczeń wewnętrznych obiektu i udzielenie im pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy ćwiczeń zapoznali się z obiektem, rozpoznali zagrożenia, które ewentualnie mogłyby wystąpić na jego terenie, rozpoznali możliwości dojazdu samochodów pożarniczych oraz zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych.

Podczas szkolenia  obecny był Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel.

Na zakończenie przed budynkiem Gminnego Ośrodka  Kultury i Wypoczynku  w Haczowie  odbyła się odprawa. Podsumowania dokonali  st. kpt. Bogdan Biedka Dowódca JRG Brzozów, Komendant Gminny ZOSP RP dh. Edward Rozenbajgier  oraz  Krzysztof Rachwał inspektor z Urzędu Gminy w Haczowie.

Wprawdzie były to tylko ćwiczenia ale pomogły nam jeszcze bardziej rozbudzić wyobraźnię o istniejących na co dzień zagrożeniach i uczyły jak w takich wyjątkowych sytuacjach należy się zachować.

Dziękuję za profesjonalną i bardzo obrazową  instrukcję postępowania w przypadku pożaru. Na ręce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie składam serdeczne podziękowania wszystkim strażakom za sprawne przeprowadzenia ćwiczeń i życzę aby najczęściej były to tylko ćwiczenia.

Maria Rygiel
Dyrektor GOKiW w Haczowie