30 września 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół w Malinówce uczestniczyli w akcji VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej  pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! Akcja miała na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.

Uczniowie kl. IV Szkoły Podstawowej odwiedzali swoich kolegów i koleżanki w  klasach: V i VI  oraz I- III Gimnazjum i przeprowadzali test ze znajomości tabliczki mnożenia. Uczniowie losowali  zadania  z działaniami arytmetycznymi, które  rozwiązywali w 3 minuty.  W przypadku nawet jednej pomyłki,  uczeń był dyskwalifikowany.  Uczniowie, którzy poprawnie odpowiedzieli na wszystkie pytania, otrzymali upominek i odznakę eksperta tabliczki mnożenia.

Dodatkową atrakcją akcji ŚDTM była gra:   Król/Królowa skakanki. Każda osoba, która odpowiedziała poprawnie na 5 pytań z losu egzaminacyjnego, mogła wziąć udział w grze.

Gry i zabawy związane z umiejętnością tabliczki mnożenia sprawiły uczniom wiele radości i satysfakcji.  Konkurs udowodnił, że mnożenie i  dzielenie są jednymi z podstawowych umiejętności, które każdy człowiek musi opanować, aby wykorzystać je w życiu codziennym.