Rajdy, w których bierze udział młodzież z terenu całej gminy, a także wszyscy chętni  goście, wpisały się trwale w tradycję Gimnazjum w Haczowie. W tym roku szkolnym do młodzieży gimnazjalnej z naszej gminy, dołączyła grupa młodzieży z Targowisk, z gminy Miejsce Piastowe wraz z opiekunami.

Na starcie rajdu oprócz młodzieży z Haczowa z opiekunami panią Justyną Terlecką, Magdaleną Belcik, panami Jackiem Błażem, Sławomirem Pelczarem, ks. Grzegorzem Urbanem,  Trześniowa z opiekunami panami Piotrem Śliwką i Markiem Kurconiem, młodzieży z Targowisk z opiekunem panem Radosławem Sidorem, stanęli również, preferujący  taką formę aktywności: panie Grażyna Wdowiarz, Barbara Prugar ze swoim pupilkiem - suczką Daisy, Beata Ziemiańska oraz panowie Robert Szmyd, Mariusz Zając, Mieczysław Józefczyk, Bogdan Nycz, Władysław Ekiert, Tomasz Bok, Edward Rozenbajgier i Ryszard Wawrzkowicz.

Każdy rok szkolny  młodzież gimnazjalna  z terenu Gminy Haczów rozpoczyna i kończy rajdem rowerowym, a trasa tych rajdów staje się coraz bardziej wymagająca. Trasa obecnego rajdu wiodła po górzystym terenie naszej gminy.

Na  wycieczka rowerowa rozpoczęła się  jak zwykle z placu przy budynku OSP w Haczowie, a następnie poprzez Jabłonicę Polską uczestnicy dotarli do Zespołu Szkół w Malinówce, gdzie dołączyła  grupa młodzieży z Malinówki wraz z opiekunem panią Elżbietą Buczek  i grupa młodzieży z Jabłonicy Polskiej z opiekunem Grzegorzem Terleckim.

Po krótkim odpoczynku w Malinówce, wyruszono w dalszą drogę, uczestnicy wspinali się pod spore górki, aby później cieszyć się zjazdami. Przez Zmiennicę, rajd dotarł na odpoczynek do Jasionowa, gdzie w dalszą drogę wyruszyła młodzież z Zespołu Szkół we Wzdowie wraz z opiekunem panem Andrzejem Mazurem, a następnie przez Buków i Trześniów powrócono  do Haczowa, na pieczone kiełbaski i słodkie pyszności.

Pani Dyrektor Helena Zawada gratulowała wszystkim uczestnikom rajdu, wręczyła również pamiątkowe medale zaprojektowane przez księdza katechetę Grzegorz Urbana.

Serdeczne podziękowania organizatorzy rajdu składają Komendzie Policji w Brzozowie za pilotowanie wycieczki i czuwanie nad jej bezpieczeństwem, jednostkom straży pożarnej OSP w Haczowie i Jasionowie za pomoc techniczną w przypadku gdy rowery odmawiały posłuszeństwa,  a także  wszystkim opiekunom młodzieży.

Jako opiekunowie z młodzieżą z Haczowa jechali pani Justyna Terlecka, Magdalena Belcik oraz panowie Jacek Błaż, Sławomir Pelczar i po raz pierwszy pan Przemysław Janczewski, i ksiądz Grzegorz Urban, opiekunami grupy z Trześniowa byli pan Piotr Śliwka i Marek Kurcoń , opiekunem grupy z Malinówki była pani Elżbieta Buczek, nad grupą z Jabłonicy Polskiej czuwał pan Grzegorz Terlecki, a nad grupą ze Wzdowa pan Andrzej Mazur, opiekę nad grupą młodzieży z Targowisk sprawował pan Radosław Sidor.

Nad zdrowiem wszystkich uczestników czuwał lekarz z Ośrodka Zdrowia w Haczowie pan Wacław Frydrych i pani pielęgniarka Dorota Omachel.

Wszystkim uczestnikom, opiekunom, policji, straży składamy serdeczne podziękowanie za udział w III Gimnazjalnym Rajdzie Rowerowym, pomoc w jego zorganizowaniu i bezpiecznym przebiegu. Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w IV Gimnazjalnym Rajdzie Rowerowym, który odbędzie się w czerwcu 2017.