W dniach 19 - 21 maja 2016 roku odbył się IX Wojewódzki Rajd "Po Bezdrożach...", w którym wzięła udział blisko setka dzieci z podkarpackich szkół. Organizatorami tego przedsięwzięcia są od lat nauczyciele z dwóch zaprzyjaźnionych szkół: SP w Głowience i ZS w Trześniowie. Wśród celów rajdu należy wymienić: poznanie walorów krajoznawczych, przyrodniczych i turystycznych Beskidu Niskiego, poznanie dziedzictwa historyczno – kulturowego Beskidu Niskiego, promocję turystyki jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, propagowanie tematyki antyuzależnieniowej.

W trakcie trzydniowej imprezy dzieci wędrowały po urokliwych zakątkach Beskidu Niskiego w okolicach Jaślisk. W pierwszy dzień podziwiały przyrodę w rezerwacie "Przełom Jasiołki" na szlaku prowadzącym z Tylawy przez górę Ostra (687 m n.p.m.), Czerwony Horb i Lipowiec do Jaślisk. W drugim dniu kolejna wędrówka piesza - przejście z Jaślisk Węgierskim Traktem pod kapliczkę Świętego Jana Nepomucena i dalej do miejscowości Szklary. Następnie drogą leśną i obfitującą w atrakcje przyrodnicze i geologiczne doliną potoku Lidoszowa do Posady Jaśliskiej.

Dzięki opowieściom prowadzących przewodników uczestnicy rajdu poznali dzieje dawnych mieszkańców Beskidu Niskiego, przejmującą historię tych terenów, dowiedzieli się o otaczającej ich przyrodzie. Wspólna wędrówka pozwoliła również na zawiązywanie przyjaźni pomiędzy uczestnikami.

Bazę noclegową stanowiło schronisko "Zaścianek", w którym odbyły się też liczne konkursy: krajoznawczy, przyrodniczo-ekologiczny, plastyczny o tematyce antyuzależnieniowej  „Żyjmy zdrowo bez nałogów”, wiedzy o PTSM oraz konkurs piosenki turystycznej.

Uczennice SP w Trześniowie zajęły m. in. I miejsce w konkursie piosenki turystycznej, Julita Pełdiak zajęła II miejsce w konkursie przyrodniczo-ekologicznym a Oliwia Pojnar III miejsce w konkursie plastycznym. Ponadto drużyna z Trześniowa uplasowała się na III miejscu w konkursie krajoznawczym.

Trzeciego dnia, w trakcie zakończenia rajdu dzieci otrzymały cenne nagrody za osiągnięcia  w konkursach. Nagrody ufundowali sponsorzy, bez których podobne imprezy nie mogłyby się odbyć. Swojego wsparcia finansowego udzieliły między innymi: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Haczowie, Nadleśnictwo Rymanów, Kuratorium Oświaty w  Rzeszowie, Zarząd Oddziału PTSM Krosno i inni. Wszystkim gorąco dziękujemy w imieniu uczestników.

Organizatorzy: Mariola Tys, Marek Kurcoń