W niedzielę  31 lipca 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyło się uroczyste spotkanie 33 par Dostojnych Jubilatów z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dla par małżeńskich, które przeżyły razem w związku małżeńskim 50 lat i więcej. Powyższe odznaczenia wręczył Jubilatom Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel. Zaproszony na uroczystość Starosta Powiatu Brzozowskiego Zygmunt Błaż przekazał Parom Małżeńskim listy gratulacyjne i pamiątkowy obraz. Wiceprzewodniczący  Rady Gminy Haczów Robert Szmyd złożył Jubilatom gratulacje i wyrazy głębokiego szacunku.

Uroczystość uświetnił występ Obrzędowego Zespołu Ludowego „Trześniowianie” z Trześniowa, który przedstawił wyjątek ze sztuki pt.: „Trześniowskie Wesele” .

Jubileusz przebiegł w miłej atmosferze, pełnej wspomnień, a zorganizowany został przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymały pary małżeńskie:

Z Haczowa:

Barbara i Fryderyk Brzezińscy, Wanda i Władysław Fiedeniowie, Maria i Ryszard Guziorowie, Jadwiga i Aleksander Józefczykowie, Helena i Stanisław Kasprzykowie, Izabela i Edward Klamutowie, Anna i Jan Liputowie, Marianna i Władysław Rajchlowie, Zofia i Jan Rozenbajgierowie, Eugenia i Stanisław Rymarowie, Maria i Tadeusz Stempkowie, Maria i Tadeusz Szajnowie.

Z Trześniowa:

Barbara i Eugeniusz Józefczykowie, Zofia i Zbigniew Wojtoniowie, Władysława i Tadeusz Wójcikowie.

Z Bukowa:

Władysława i Franciszek Hebdowie, Anna i Edward Hędrzakowie.

Z Jasionowa:

Stefania i Mieczysław Bąkowie, Helena i Stanisław Kozikowie, Stanisława i Mieczysław Warchołowie, Zofia i Adam Ziembiccy.

Ze Wzdowa:

Maria i Józef Sokołowscy, Genowefa i Józef Styszkowie, Bogumiła i Ryszard Szlamowie, Władysława i Leszek Śmietanowie, Zofia i Ryszard Władykowie, Genowefa i Stanisław Zygarowie.

Z Jabłonicy Polskiej:

Józefa i Stanisław Kielarowie, Danuta i Tadeusz Szarzyńscy.

Z Malinówki:

Eleonora i Jan Frydrychowie, Bronisława i Paweł Leczkowie, Izabela i Ryszard Najdeccy, Janina i Marian Pelcowie.

Składam podziękowania Dostojnym Jubilatom  za przyjęcie zaproszeń i przybycie na Jubileusz.

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel