Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie powstał Klub Seniora „Aktywny Senior”. W różnorodnych i ciekawych zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy chętni mający 55 lat i więcej.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 10.00 do 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie.

zdjęcia - archiwum GOKiW

3 marca 2016 r. podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w trakcie  dyskusji padło wiele ciekawych propozycji dotyczących tematyki przyszłych zajęć. Wstępny plan organizacyjny zajęć Klubu Seniora zakłada zajęcia kulturalne, zajęcia ruchowo- zdrowotne z promotorem zdrowia, spotkania z ciekawymi ludźmi, specjalistami, warsztaty artystyczne i kulinarne czy też spotkania z książką i komputerem. Na terenie gminy mieszkają osoby, które chcą aktywnie i w sposób urozmaicony spędzać wolny czas. Zajęcia są otwarte i w każdej chwili można dołączyć do naszej grupy. Serdecznie zapraszam.

Maria Rygiel
Dyr. GOKiW w Haczowie