Klub Seniora „Aktywny Senior” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku od marca 2016 r. i skupia ok. 30 osób z terenu Gminy Haczów. W ramach jego działalności organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, zajęcia ruchowe z promotorem zdrowia, wycieczki, warsztaty plastyczne i kulinarne. Nad organizacją spotkań czuwają Dyrektor i instruktorzy GOKiW  w Haczowie. W ofercie programowej Seniorzy uczestniczą w organizowanych cyklicznie co miesięcznych jednodniowych wycieczkach; gościli w  Warsztatach Terapii Zajęciowej w Siecinie, mogli odpocząć w Jaskini Solnej istniejącej przy Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego w Iwoniczu Zdroju, w czerwcu planowana jest wycieczka do Skansenu Archeologicznego w Trzcinicy.

Każde  co tygodniowe spotkania rozpoczynają  się  ćwiczeniami  ruchowymi, jest czas na rozmowę przy kawie i herbacie. Również spotkania z kosmetyczką, doradcą ODR, doradcą pro biotechnologii , ratownikiem medycznym  cieszyły się dużym zainteresowaniem. Oferta programowa jest różnorodna, członkowie klubu chętnie uczestniczą w warsztatach artystycznych (kwiaty z bibuły, wielkanocne pisanki), kulinarnych, spotkaniach z książką i komputerem.

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie zaprasza w każdy czwartek na spotkania. Klub Seniora jest działalnością otwartą, - w klubie zawsze mile widziani są nowi jego sympatycy.

Renata Czerwińska