Komunikat Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Obradująca w Łowiczu w rezydencji ks. bp. Alojzego Orszulika SAC, honorowego przewodniczącego Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego - postanowiła przyznać Nagrodę za rok 2016

ks. prał. Kazimierzowi Kaczorowi

Ksiądz prał. Kazimierz Kaczorstatuetka

Kapłan i społecznik, najdłużej sprawujący w Polsce funkcję diecezjalny duszpasterz rolników z Haczowa w diecezji przemyskiej, otrzymał Nagrodę w 35-tą rocznice powstania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz krajowego duszpasterstwa rolników.

Od 1978 r. ks. prał. Kazimierz Kaczor czynnie wspierał tworzące się organizacje rolników dające początek ruchu solidarnościowego na polskiej wsi. W Jego parafii w Haczowie odbywały się pierwsze zebrania organizacyjne. Parafianie z poprzedniej parafii - Nowosielce Kozickie - jako pierwsi protestowali przeciw wywłaszczeniom gospodarstw bieszczadzkich pod teren ośrodka rządowego w Arłamowie. To doprowadziło do strajków w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych i powstania „Solidarności” rolników 12 maja 1981 r.

W stanie wojennym ks. Kazimierz Kaczor ukrywał nielegalną drukarnię, pomagał represjonowanym, przechowywał fundusze „Solidarności”. Na niego i Kościół spadały represje. Jednocześnie uruchomił kształcenie rolników organizując Katolicki Uniwersytet Ludowy.

Ks. Kazimierz Kaczor zapisał się także w historii jako organizator akcji odzyskiwania kościołów i cerkwi zamienionych przez komunistyczne władze na magazyny. Uratował dla kultury wiele zabytkowych budowli. Drewniany kościół w Haczowie po remontach i konserwacji został w 2003 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO.

Za swoją działalność zapłacił wyrokiem 2 lat więzienia w zawieszeniu.

Kapituła uznała, że postać i działalność ks. prałata Kazimierza Kaczora winna być uhonorowana bowiem świadczy, przypomina i jest przykładem , że determinacja i wierność wyznawanym wartościom przynosi sukces nawet w trudnych czasach. Tak było gdy ks. Kazimierz Kaczor prowadził, wydawało się nierówna walkę, o prawa Kościoła, prywatnego rolnictwa, i niepodległości Polski.

Ustanowiona w 2004 r. przez Fundację „Solidarna Wieś” Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego przyznawana jest za zasługi dla rolnictwa i rozwoju cywilizacyjnego polskiej wsi i małych miast. Otrzymali ją dotąd: prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, ks. kard. Józef Glemp Prymas Polski, ks. Bogusław Bijak, dr Maria Stolzman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, ks. bp Alojzy Orszulik, Roman Kluska, Josef Rottenaicher /Niemcy/, ks. abp Józef Michalik, prof. Alojzy Szymański, o. Stanisław Jaromi.

Wręczenie Nagrody będzie miało miejsce w lutym 2017 r. w sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Ks. bp Alojzy Orszulik SAC - Honorowy Przewodniczący Kapituły

Sławomir Siwek - Przewodniczący Rady Fundacji